Nosheena MOBARIK : Pagrindinis puslapis 

Narė 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 
Delegacija ryšiams su Japonija 

Pavaduojanti narė 

Žuvininkystės komitetas 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 
Žmogaus teisių pakomitetis 
Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete 

Kontaktai