Asim ADEMOV : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojantis narys 

Užsienio reikalų komitetas 
Žmogaus teisių pakomitetis 
Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu 

Pastarojo meto veikla 

Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) BG  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (A8-0288/2018 - Michel Dantin) BG  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) BG  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai