• Miroslavs   MITROFANOVS  

Miroslavs MITROFANOVS : Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys - 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ES institucinėje struktūroje  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo  
- EMPL_AD(2018)625383 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimo Europos Sąjungoje. 7-oji Europos Komisijos ataskaita  
- EMPL_AD(2018)617994 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Reglamentu ... [EPK reglamentas] nustatytos Europos paslaugų e. kortelės teisinės ir veikimo sistemos  
- EMPL_AD(2018)606162 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos paslaugų e. kortelė ir susijusios administracinės priemonės  
- EMPL_AD(2018)606170 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo  
- EMPL_AD(2017)594023 -  
-
EMPL