• Miroslavs   MITROFANOVS  

Miroslavs MITROFANOVS : Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys - 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis