Oscar LANCINI : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Tarptautinės prekybos komitetas 
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojantis narys 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete 

Pastarojo meto veikla 

Kontaktai