• Ralph   PACKET  

Ralph PACKET : Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys - 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- ECON_AD(2019)629651 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- ECON_AD(2019)629653 -  
-
ECON 
NUOMONĖ dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo  
- ECON_AD(2019)629654 -  
-
ECON