• Ralph   PACKET  

Ralph PACKET : Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys - 8-oji Parlamento kadencija