Alex AGIUS SALIBA : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 
Peticijų komitetas 
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 
Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojantis narys 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
Delegacija ryšiams su Palestina 

Pastarojo meto veikla 

Padėtis Venesueloje (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) EN  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai