Jessica POLFJÄRD : Pagrindinis puslapis 

Narė 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete 
Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojanti narė 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete 

Kontaktai