Arba KOKALARI : Pagrindinis puslapis 

Narė 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 

Pavaduojanti narė 

Užsienio reikalų komitetas 
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 

Kontaktai