Kris PEETERS : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 
Saugumo ir gynybos pakomitetis 
Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja 

Pavaduojantis narys 

Užsienio reikalų komitetas 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika 

Pastarojo meto veikla 

Kontaktai