Katarina BARLEY : Pagrindinis puslapis 

Pirmininko pavaduotoja 

PE  
Europos Parlamentas 

Pirmininko pavaduotojos atsakomybės sritys: 

  • Informavimo politika, spauda ir ryšiai su piliečiais, įskaitant EP ryšių biurus (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoju O. Karasu)
  • Darbo grupės informavimo ir komunikacijos politikos klausimais pirmininko pavaduotoja
  • IRT inovacijų strategijos darbo grupės narė
  • Meno komiteto narė
  • Taikinimas (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotojomis M. McGuiness ir N. Beer)
  • Europos teisės akademija (Tryras)
  • Tarpinstitucinės darbo grupės komunikacijos klausimais narė
  • Skaidrumo registras
  • Parlamento pirmininko pavadavimas su daugiašalėmis (saugumo srities) organizacijomis, įskaitant NATO ir ESBO, susijusiais klausimais (pagrindinė atsakomybės sritis)

Narė 

BURO  
Biuras 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete 
Delegacija ryšiams su Indija 

Pavaduojanti narė 

Užsienio reikalų komitetas 

Kontaktai