Gilles BOYER : Pagrindinis puslapis 

Narys 

BURO  
Biuras 
QUE  
Kvestoriai 

Kvestorės atsakomybės sritys: 

  • Su atskirais Parlamento nariais susiję saugumo Parlamento patalpose klausimai – įgyvendinimo priemonės (įskaitant Biuro taisyklių, kuriomis reglamentuojamas draudimas rūkyti, įgyvendinimą)
  • Techniniai aspektai, susiję su lobistų registru, nuolatinių lankytojų įleidimas į ribotos prieigos vietas
  • Parlamento nariams skirti kalbų ir kompiuterių kursai
  • Parlamento narių naudojimasis Parlamento bibliotekos ir dokumentų tvarkybos paslaugomis
  • Ryšiai su Buvusių Europos Parlamento narių asociacija, įskaitant buvusiems Parlamento nariams teikiamas paslaugas
  • Patariamojo komiteto, nagrinėjančio su Europos Parlamento nariais susijusius skundus dėl priekabiavimo narys
  • Biuro IRT inovacijų strategijos darbo grupės narys
  • Taikintojas pagal Akredituotų Parlamento narių padėjėjų statuto įgyvendinimo taisyklių 23 straipsnį
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
Delegacija ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu 

Pavaduojantis narys 

Biudžeto kontrolės komitetas 
Konstitucinių reikalų komitetas 
Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete 

Kontaktai