Susana SOLÍS PÉREZ : Pagrindinis puslapis 

Narė 

Regioninės plėtros komitetas 
Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika 

Pavaduojanti narė 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 

Kontaktai