Liudas MAŽYLIS : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
Delegacija ryšiams su Baltarusija 
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojantis narys 

Tarptautinės prekybos komitetas 
Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete 

Kontaktai