Richard HOWITT
  • Richard
    HOWITT
  • Jungtinė Karalystė
  • Gimimo data: 1961 m. balandžio 5 d., Reading

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

129

Europos Vadovų Tarybos susitikimo (spalio 20–21 d.) išvados (diskusijos)

26-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-26(4)

ES strategija Irano atžvilgiu po susitarimo branduolinių klausimų srityje (diskusijos)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

ES strategija Irano atžvilgiu po susitarimo branduolinių klausimų srityje (diskusijos) (2)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

Tailandas, ypač Andy Hallo byla

06-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-06(3.3)

Kolumbijos taikos procesas (diskusijos)

05-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-05(15)

Padėtis Turkijoje (diskusijos)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(9)

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas (diskusijos)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(6)

Bahreinas

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(7.2)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo, ypač atsižvelgiant į JT neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamąsias pastabas

AFET
26-05-2016 AFET_AD(2016)577008

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, įtraukiamo dėl Ekvadoro prisijungimo, sudarymo

AFET
26-10-2016 AFET_AD(2016)589183

NUOMONĖ dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

NUOMONĖ dėl privačiojo sektoriaus ir vystymosi

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

190

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tailando, ypač Andy Hallo padėties

05-10-2016 RC-B8-1068/2016

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sudano

05-10-2016 RC-B8-1062/2016

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Ruanda: Victoire Ingabire byla

05-10-2016 RC-B8-1061/2016

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos on Zimbabwe

14-09-2016 RC-B8-0995/2016

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Filipinų

14-09-2016 RC-B8-0990/2016

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Somalio

14-09-2016 RC-B8-0989/2016

  Motion for a resolution on Zimbabwe

12-09-2016 B8-1006/2016

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Philippines

12-09-2016 B8-1004/2016

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Somalia

12-09-2016 B8-1003/2016

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties

06-07-2016 RC-B8-0910/2016

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

Rašytinis pareiškimas dėl tinkamų neįgaliems vaikams skirtų popamokinės priežiūros centrų ES trūkumo

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Pateikimo data : 09-03-2015
Galioja iki : 09-06-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 175 - 10-06-2015

Klausimai raštu

24

  EU funding for the European Union Youth Orchestra

25-05-2016 E-004178/2016 Komisija

  VP/HR - Andy Hall, EU citizen and human rights defender

17-05-2016 E-004014/2016 Komisija

  VP/HR - Attacks on the LGBTI community in Bangladesh

02-05-2016 E-003710/2016 Komisija

  Epilepsy awareness

15-02-2016 E-001273/2016 Komisija

  Air pollution in the UK

15-02-2016 E-001272/2016 Komisija

  Awareness and diagnosis of fibromyalgia

11-01-2016 E-000125/2016 Komisija

  Ten-T networks

21-12-2015 E-016054/2015 Komisija

  Participation in Horizon 2020 by Israeli companies involved in settlements

21-12-2015 E-016053/2015 Komisija

  Access of persons with disabilities to independent living

30-11-2015 E-015171/2015 Komisija

  Article 19 UN CRPD - Use of European Structural and Investment Funds

26-11-2015 E-015122/2015 Komisija

Klausimai žodžiu

1

Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija

21-09-2015 O-000105/2015 Komisija