Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • Jungtinė Karalystė
 • Gimimo data: 1961 m. balandžio 5 d., Reading

Frakcijos

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Europos socialistų partijos frakcija - Narys
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Europos socialistų partijos frakcija - Narys
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialistų frakcija Europos Parlamente - Narys
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (Jungtinė Karalystė)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Jungtinė Karalystė)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Jungtinė Karalystė)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (Jungtinė Karalystė)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (Jungtinė Karalystė)

Pirmininko pavaduotojas

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Regionines politikos komitetas
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis

Narys

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Regionu politikos komitetas
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegacija ryšiams su Pietu Amerikos šalimis
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegacija ryšiams su Pietu Amerikos šalimis
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegacija ryšiams su Pietu Amerikos šalimis
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegacija ryšiams su Pietu Amerikos šalimis ir MERCOSUR
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegacija ryšiams su Pietu Amerikos šalimis ir MERCOSUR
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Pletros ir bendradarbiavimo komitetas
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Nariai iš Europos Parlamento i Jungtine parlamentine Asambleja pagal sutarti tarp Afrikos, Karibu ir Ramiojo vandenyno šaliu ir Europos Sajungos (ACP-ES)
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Plėtros ir bendradarbiavimo komitetas
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Nariai iš Europos Parlamento i Jungtine parlamentine asambleja pagal sutarti tarp Afrikos, Karibu ir Ramiojo vandenyno šaliu ir Europos Sajungos (ACP-ES)
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Užsienio reikalų, žmogaus teisių, bendros saugumo ir gynybos politikos komitetas
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Užsienio reikalų komitetas
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Užsienio reikalų komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Užsienio reikalų komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Užsienio reikalų komitetas
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis

Pavaduojantis narys

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Ekonomikos, monetariniu reikalu ir pramones politikos komitetas
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Pletros ir bendradarbiavimo komitetas
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Pletros ir bendradarbiavimo komitetas
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Žmogaus teisiu pakomitetis
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Socialiniu reikalu ir užimtumo komitetas
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Laikinasis komitetas tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Teisės reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su NATO Parlamentine Asamblėja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Afganistanu
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

149

Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas (diskusijos)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(5)

Religijos laisvės ir kultūrų įvairovė (diskusijos)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Padėtis Irane (diskusijos)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (diskusijos)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

2013 m. Turkijos pažangos ataskaita (diskusijos)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Padėtis Ukrainoje (diskusijos)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimas (diskusijos)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

3

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 78/660/EB ir 83/349/EEB nuostatos dėl tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

NUOMONĖ Įmonių socialinė atsakomybė. Atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus ekonomikos augimas

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

NUOMONĖ dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkosaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

NUOMONĖ ES kosmoso pramonės politika. Ekonomikos augimo potencialo kosmoso sektoriuje išnaudojimas

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

170

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakistanas: pastarojo meto persekiojimo atvejai

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl saugumo ir prekybos žmonėmis Sinajuje

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje

10-03-2014 RC-B7-0234/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES prioritetų 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje

05-03-2014 B7-0237/2014

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

3

Rašytinis pareiškimas dėl kovos su internetiniu turiniu, susijusiu su vaikų seksualiniu išnaudojimu, pasaulinės svarbos pripažinimo

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Nebegalioja

Detalės

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Pateikimo data : 15-04-2013
Galioja iki : 15-07-2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 132 - 15-07-2013

Rašytinis pareiškimas dėl savanoriškos pramonės produktų pakuočių ženklinimo Brailio raštu sistemos

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Priimta

Detalės

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Pateikimo data : 23-03-2011
Galioja iki : 23-06-2011
Priimta (data) : 23-06-2011
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P7_TA(2011)0299
Pasirašiusiųjų skaičius : 447 - 23-06-2011

Rašytinis pareiškimas dėl atsakomybės už holokaustą prisiėmimo

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Nebegalioja

Detalės

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Pateikimo data : 08-02-2010
Galioja iki : 20-05-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 120 - 20-05-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Komisija

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Komisija

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Komisija

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Komisija

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Komisija

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Komisija

ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės

19-04-2012 O-000104/2012 Komisija

ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės

19-04-2012 O-000103/2012 Taryba

  Temporary Agency Workers Directive

02-12-2011 E-011726/2011 Komisija

Veikla per 6-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

127

2008 m. metinė ataskaita dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje (diskusijos)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(11)

Ašrafo stovyklos gyventojų humanitarinė situacija

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Paaiškinimai dėl balsavimo

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - PRANEŠIMAS su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl branduolinio ginklo neplatinimo ir Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (SBGN) ateities

Naujasis ES ir Rusijos susitarimas (diskusijos)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Paaiškinimai dėl balsavimo

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl ES prioritetinių klausimų, skirtų svarstyti JT Generalinės Asamblėjos 64-osios sesijos metu

Automobilių pramonės ateitis (diskusijos)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

PRANEŠIMAS dėl įmonių socialinės atsakomybės: naujosios partnerystės

EMPL
21-12-2006 A6-0471/2006

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

15

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Gazos ruože

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Kašmyro

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Gazos ruože

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Gazos ruože

13-02-2008 B6-0069/2008

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl BBC žurnalisto Alano Johnstono

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

5

Rašytinis pareiškimas dėl Kolumbijos ir sistemos „BLS plius“ prekybos lengvatų

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Nebegalioja

Detalės

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Pateikimo data : 20-10-2008
Galioja iki : 05-02-2009
Pasirašiusiųjų skaičius : 138 - 09-02-2009

Rašytinis pareiškimas dėl neįgalių vaikų diskriminavimo ir apgyvendinimo specialiose ugdymo įstaigose Europos Sąjungoje

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Nebegalioja

Detalės

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Pateikimo data : 09-04-2008
Galioja iki : 15-07-2008
Pasirašiusiųjų skaičius : 213 - 10-07-2008

Rašytinis pareiškimas dėl vaikų, turinčių vadinamųjų dis- sutrikimų, socialinės atskirties ir diskriminacijos

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Priimta

Detalės

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Pateikimo data : 18-06-2007
Galioja iki : 25-10-2007
Priimta (data) : 13-11-2007
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P6_TA(2007)0506
Pasirašiusiųjų skaičius : 432 - 25-10-2007

Rašytinis pareiškimas dėl Prancūzijos nacionalinės asamblėjos priimto įstatymo, kuriuo remiantis 1915 metų armėnų genocido neigimas priskiriamas nusikalstamai veikai

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Nebegalioja

Detalės

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Pateikimo data : 13-11-2006
Galioja iki : 23-02-2007
Pasirašiusiųjų skaičius : 38 - 23-02-2007

Rašytinis pareiškimas dėl reumatinių ligų

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Priimta

Detalės

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Pateikimo data : 05-07-2005
Galioja iki : 05-10-2005
Priimta (data) : 13-10-2005
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P6_TA(2005)0389
Pasirašiusiųjų skaičius : 406 - 05-10-2005

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

31

  Availability of impartial advice on driving and vehicle choice for disabled people in Europe

30-06-2008 E-3918/2008 Taryba

  Child labour

29-05-2008 E-3220/2008 Komisija

Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose

15-04-2008 O-0041/2008 Komisija

Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose

15-04-2008 O-0040/2008 Taryba

  Renewal of the regulation on GSP+ status for beneficiary countries

07-04-2008 H-0248/2008 Taryba

  The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

02-04-2008 H-0240/2008 Komisija

  Reduced VAT rates on audio books for blind people

06-03-2008 E-1571/2008 Komisija

  Ensuring victims' rights in Colombia

16-01-2008 E-0211/2008 Komisija

  Revision of the Copyrights Directive

12-12-2007 P-6415/2007 Komisija

  Urban Transport Green Paper

28-09-2007 E-4906/2007 Komisija

Veikla per 5-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

103

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

  Human rights in 2003 and EU policy

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

  Political Dialogue and Cooperation Agreements with Central America and the Andean Community

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

  Enlargement / Candidate countries (continuation)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

  Question Time (Commission)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

  EU policy towards South Caucusus

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

  Vote (continuation)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

  Question Time (Commission)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

  EU-UN relations

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

14

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

31-03-2004 RC-B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

29-03-2004 B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

31-01-2002 B5-0036/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on human rights

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

  MOTION FOR A RESOLUTION on the meeting of the UN Human Rights Committee

14-02-2000 B5-0126/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on protection for volunteer and humanitarian workers

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

  Written declaration on the rights of deafblind people

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Priimta

Detalės

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Pateikimo data : 12-01-2004
Galioja iki : 12-04-2004
Priimta (data) : 01-04-2004
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P5_TA(2004)0277
Pasirašiusiųjų skaičius : 323 - 01-04-2004

  Written declaration on non-discrimination towards the state of health of disabled persons

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Nebegalioja

Detalės

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Pateikimo data : 28-11-2001
Galioja iki : 28-02-2002
Pasirašiusiųjų skaičius : 111 - 28-02-2002

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

97

  Mid-term review of the sugar regime

26-02-2004 H-0126/2004 Komisija

  The Baku-Ceyhan pipeline

26-01-2004 H-0038/2004 Komisija

  Support for the UN Working Group on Indigenous Peoples

26-01-2004 H-0037/2004 Taryba

  Peace process in Sri Lanka

16-12-2003 H-0835/2003 Komisija

  Multi-annual strategic Programme for EU external relations

16-12-2003 H-0834/2003 Taryba

  Paying for our promise to end poverty

12-11-2003 O-0071/2003 Komisija

  Annual report on Turkey

23-10-2003 E-3249/2003 Komisija

  Imposition of value added tax on aids and equipment for independent living by people with disabilities

07-10-2003 H-0613/2003 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)