Pat the Cope GALLAGHER

Frakcijos

 • 19.07.1994 / 04.07.1995 : Europos demokratinio aljanso grupe - Narys
 • 05.07.1995 / 19.07.1999 : Sajungos už Europa grupe - Narys
 • 20.07.1999 / 17.06.2002 : Sąjungos už tautų Europą frakcija - Iždininkas
 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narys
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Biuro narys

Nacionalinės partijos

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Fianna Fáil Party (Airija)
 • 20.07.1999 / 17.06.2002 : Fianna Fáil Party (Airija)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fianna Fáil Party (Airija)

Pirmininkas

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

Pirmininko pavaduotojas

 • 22.07.1994 / 15.01.1997 : Žuvininkystes komitetas

Narys

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Ekonomikos, monetariniu reikalu ir pramones politikos komitetas
 • 21.07.1994 / 21.07.1994 : Žuvininkystes komitetas
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Monetariniu reikalu pakomitetis
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegacija ryšiams su Mashreq šalimis ir Golfo sroves regiono valstybemis
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegacija ryšiams su Mashreq šalimis ir Golfo sroves regiono valstybemis
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Ekonomikos ir monetariniu reikalu, ir pramones politikos komitetas
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Monetariniu reikalu pakomitetis
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegacija ryšiams su Šveicarija, Islandija ir Norvegija
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Žuvininkystes komitetas
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegacija ryšiams su Šveicarija, Islandija ir Norvegija
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegacija ryšiams su Šveicarija, Islandija ir Norvegija
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Pramones, užsienio prekybos, mokslo tyrimu ir energetikos komitetas
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Žuvininkystes komitetas
 • 30.09.1999 / 14.01.2002 : Delegacija ryšiams su Jungtinemis Amerikos Valstijomis
 • 17.01.2002 / 17.06.2002 : Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 17.01.2002 / 17.06.2002 : Žuvininkystės komitetas
 • 07.02.2002 / 17.06.2002 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Žuvininkystės komitetas
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Žuvininkystės komitetas

Pavaduojantis narys

 • 21.07.1994 / 24.11.1995 : Žemes ukio ir kaimo pletros komitetas
 • 24.11.1995 / 15.01.1997 : Biudžeto komitetas
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Biudžeto komitetas
 • 18.02.1997 / 13.10.1997 : Delegacija ryšiams su Pietryciu Europa
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegacija ryšiams su Pietryciu Europa
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegacija ryšiams su Pietryciu Europa
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Biudžeto komitetas
 • 17.01.2002 / 17.06.2002 : Biudžeto komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Regioninės plėtros komitetas
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Specialusis politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Regioninės plėtros komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

296

Naujos psichoaktyviosios medžiagos (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.9)

Nuosavų išteklių sistema (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.4)

Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.6)

Skumbrių žvejyba šiaurės rytų Atlante - Paprastojo vilkešerio išsaugojimas (diskusijos)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(7)

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(14)

Nepalankių oro sąlygų padariniai įvairiose valstybėse narėse (diskusijos)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(5)

Nepalankių oro sąlygų padariniai įvairiose valstybėse narėse (diskusijos) (2)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(5)

Tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas (A7-0276/2013 - Linda McAvan)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.2)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

4

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

10

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2347/2002

PECH
18-11-2013 A7-0395/2013

PRANEŠIMAS dėl ES Atlanto vandenyno regiono sanglaudos politikos strategijos

REGI
11-07-2012 A7-0222/2012

PRANEŠIMAS dėl naujo postūmio įgyvendinti Europos akvakultūros darnios plėtros strategiją

PECH
10-05-2010 A7-0150/2010

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

PECH
15-03-2011 PECH_AD(2011)454553

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos susitarimo dėl 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo, Europos Sąjungos ir Norvegijos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo dėl specialių nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m., ir Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos susitarimo papildomo protokolo dėl specialių nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m., sudarymo

PECH
28-10-2010 PECH_AD(2010)448757

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl tolesnių veiksmų dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo ir valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės

PECH
10-09-2013 PECH_AD(2013)510583

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams

REGI
24-02-2010 REGI_AD(2010)430981

NUOMONĖ dėl Europos investicijų banko (EIB) 2008 m. metinės ataskaitos

REGI
01-02-2010 REGI_AD(2010)430816

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

10

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES Arkties strategijos

10-03-2014 RC-B7-0229/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES Arkties strategijos

05-03-2014 B7-0230/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skumbrių žvejybos Šiaurės Rytų Atlanto regione padėties

05-03-2014 B7-0226/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Ukrainoje

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Ukrainoje

25-02-2014 B7-0222/2014

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

186

Nuskurdintojo urano naudojimas kariniais tikslais

27-02-2014 O-000045/2014 Komisija

  Cross-border healthcare in the EU

13-02-2014 E-001593/2014 Komisija

  Erasmus Plus - Student Loan Guarantee Facility

11-02-2014 P-001424/2014 Komisija

Neįgaliųjų teisės

15-01-2014 O-000013/2014 Komisija

Skumbrių žvejybos šiaurės rytų Atlante padėtis

17-12-2013 O-000147/2013 Komisija

  EU seal ban regulation

14-11-2013 E-012939/2013 Komisija

  VAT rate on automated external defibrillators in Member States

14-11-2013 E-012938/2013 Komisija

  The cost of removing asbestos

18-10-2013 E-011943/2013 Komisija

Skumbrių žvejybos Šiaurės Rytų Atlanto regione padėtis

16-10-2013 O-000113/2013 Komisija

  European Health Insurance Card holders in Ireland

04-10-2013 E-011367/2013 Komisija

Veikla per 5-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

61

  Common fisheries policy

29-05-2002 P5_CRE(2002)05-29(5)

  2000 discharges

09-04-2002 P5_CRE(2002)04-09(3)

  Energy

12-03-2002 P5_CRE(2002)03-12(4)

  Future of the common fisheries policy

17-01-2002 P5_CRE(2002)01-17(2)

  EC/Islamic Republic of Mauritania fisheries agreement

13-12-2001 P5_CRE(2001)12-13(7)

  Vote

15-11-2001 P5_CRE(2001)11-15(5)

  Question Time (Council)

14-11-2001 P5_CRE(2001)11-14(11)

  EEC/Senegal fisheries agreement

25-10-2001 P5_CRE(2001)10-25(6)

  Employment guidelines for 2002/Joint employment report 2001

23-10-2001 P5_CRE(2001)10-23(4)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

6

  Report on the proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Protocol establishing for the period 1 July 2000 to 30 June 2001 the fishing rights and financial compensation provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Republic of Equatorial Guinea on fishing off the coast of Equatorial Guinea - Committee on Fisheries

PECH
06-02-2001 A5-0044/2001

  Report on the report from the Commission to the Council and the European Parliament on the application of the Community system for fisheries and aquaculture in 1996-1998 - Committee on Fisheries

PECH
15-11-2000 A5-0333/2000

  Report on the proposal for a Council Regulation amending for the fourth time Regulation (EC) No 1626/94 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources in the Mediterranean and for the fourth time Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measure for the protection of juveniles of marine organisms - Committee on Fisheries

PECH
21-02-2000 A5-0035/2000

  Report on the proposal for a Council regulation amending for the third time Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms - Committee on Fisheries

PECH
13-10-1999 A5-0025/1999

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

12

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on US tariffs on steel imports

13-03-2002 RC-B5-0137/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on US tariffs on steel imports

12-03-2002 B5-0177/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on language diversity

11-12-2001 B5-0818/2001

  Motion for a resolution Pursuant to Rule 50 of the Rules of Procedure

02-07-2001 B5-0495/2001

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Zimbabwe

14-03-2001 RC-B5-0183/2001

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the floods in Europe

15-11-2000 RC-B5-0851/2000

  MOTION FOR A RESOLUTION On Colombia and the Massacre of a Peace Community at La Union in the Uraba region

04-09-2000 B5-0735/2000

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on safety problems at British Nuclear Fuels’ Sellafield site

16-05-2000 RC-B5-0414/2000

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

77

  Measures to boost the European tourism industry

08-05-2002 H-0383/2002 Komisija

  Access to the internet and information technologies

08-05-2002 H-0382/2002 Taryba

  Health and safety in agriculture

09-04-2002 E-0954/2002 Komisija

  Member State legislation on health and safety for the self-employed

26-03-2002 P-0933/2002 Komisija

  Proposed European health card

21-03-2002 H-0220/2002 Komisija

  International adoptions and Romania

21-03-2002 H-0219/2002 Taryba

  Common Fisheries Policy and sustainability of fishing communities

15-01-2002 H-0021/2002 Komisija

  Spanish Presidency and fisheries policy

15-01-2002 H-0020/2002 Taryba

  Penalising fishing fleets for introducing safety measures

27-11-2001 H-0920/2001 Komisija

  Common Fisheries Policy, Green Paper, and the Irish Box

27-11-2001 H-0919/2001 Taryba

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija