Paolo BARTOLOZZI : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 09-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italija)
 • 10-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Italija)

Pirmininkas 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija

Narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Teisės reikalų komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl UNESCO pasaulio paveldo vietų apsaugos ir išsaugojimo priemonių  
- P7_DCL(2010)0070 - Nebegalioja  
Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL  
Pateikimo data : 20-09-2010
Galioja iki : 20-12-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 164 - 20-12-2010

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija