Rainer WIELAND : Pagrindinis puslapis 

Pirmininko pavaduotojas 

PE  
Europos Parlamentas 

Pirmininko pavaduotojo atsakomybės sritys: 

  • Pastatai (pagrindinė atsakomybės sritis) (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoju P. Silva Pereira)
  • Biudžetas (antraeilė atsakomybės sritis) (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoju P. Silva Pereira)
  • Transportas
  • Darbo grupės pastatų, transporto ir ekologiškos Parlamento veiklos klausimais pirmininkas
  • Europos politinės partijos (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoja H. Hautala)
  • Ryšiai su Prancūzijos, Belgijos ir Liuksemburgo valdžios institucijomis būstinės ir darbo vietų klausimais (pagrindinė atsakomybės sritis)
  • Parlamento pirmininko pavadavimas su Afrikos ir AKR šalimis susijusiais klausimais

Narys 

BURO  
Biuras 
Biudžeto komitetas 
Konstitucinių reikalų komitetas 
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojantis narys 

Peticijų komitetas 
Delegacija ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu 

Pastarojo meto veikla 

Kontaktai