Birutė VĖSAITĖ
  • Birutė
    VĖSAITĖ
  • Lietuva
  • Gimimo data: 1951 m. rugpjūčio 19 d., Kaunas

Frakcijos

  • 28.04.2003 / 30.04.2004 : Europos socialistų partijos frakcija - Stebėtoja
  • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Europos socialistų partijos frakcija - Narė

Nacionalinės partijos

  • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Lietuvos Socialdemokratų Partija (Lietuva)

Narė

  • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Stebėtoja

  • 15.05.2003 / 30.04.2004 : Pramonės, išorės prekybos, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Veikla per 5-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

1

Europa po plėtros ir kaimyninės šalys

04-05-2004 P5_CRE-REV(2004)05-04(7)