Anne SANDER : Pagrindinis puslapis 

Narė 

BURO  
Biuras 
QUE  
Kvestoriai 

Kvestorės atsakomybės sritys: 

  • Individualūs prašymai ar skundai, susiję su Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklėmis (visų pirma su Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių 5, 6, 17, 31, 67 ir 72 straipsniais)
  • Pagalba neįgaliems Parlamento nariams (Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių 30 straipsnis)
  • Išimtys, susijusios su stažuotojų amžiumi
  • Lankytojų grupių priėmimo infrastruktūra
  • Parlamento narių restoranai, laundžai ir barai bei naudojimasis kitomis aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugomis
  • Ryšiai su Ombudsmenu kvestorių atsakomybės sritis apimančiais atvejais
  • Darbo grupės pastatų, transporto ir ekologiškos Parlamento veiklos klausimais narė
  • Ryšiai su nacionalinėmis ir vietos valdžios institucijomis trijose Parlamento darbo vietose
  • Patariamojo komiteto, nagrinėjančio su Europos Parlamento nariais susijusius skundus dėl priekabiavimo pirmininkė
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 
Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete 

Pavaduojanti narė 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete 

Pastarojo meto veikla 

Kontaktai