Mairead McGUINNESS : Pagrindinis puslapis 

Pirmininko pavaduotoja 

PE  
Europos Parlamentas 

Pirmininko pavaduotojos atsakomybės sritys: 

  • Ryšiai su nacionaliniais parlamentais, visų pirma atsakinga už Europos reikalų komitetų konferenciją (COSAC) (pagrindinė atsakomybės sritis)
  • Taikinimas (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotojomis K. Barley ir N. Beer)
  • SESV 17 straipsnio įgyvendinimas
  • „Brexit’o“ administracinės pasekmės
  • Parlamento pirmininko pavadavimas su Šiaurės Amerika susijusiais klausimais

Narė 

BURO  
Biuras 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 
Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete 

Pavaduojanti narė 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
Konstitucinių reikalų komitetas 
Delegacija ryšiams su MERCOSUR 
Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje 

Pastarojo meto veikla 

Kontaktai