Åsa WESTLUND
 • Åsa
  WESTLUND
 • Švedija
 • Gimimo data: 1976 m. gegužės 19 d., Anderstorp

Frakcijos

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialistų frakcija Europos Parlamente - Narė
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narė

Nacionalinės partijos

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švedija)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švedija)

Pirmininko pavaduotoja

 • 17.09.2009 / 15.02.2011 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

Narė

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Laikinasis klimato kaitos komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 16.02.2011 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pavaduojanti narė

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Vystymosi komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Vystymosi komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Vystymosi komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

132

Atliekų vežimas (diskusijos)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4)

Atliekų vežimas (A7-0069/2014 - Bart Staes)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.8)

2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Parlamentas (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.49)

Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas (diskusijos)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(21)

Viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytas auditas (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.27)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

3

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešųjų pirkimų

ENVI
02-08-2012 ENVI_AD(2012)487738

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo

DEVE
24-04-2012 DEVE_AD(2012)485849

NUOMONĖ Žalioji knyga dėl ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimo „Efektyvesnės Europos viešųjų pirkimų rinkos kūrimas“

ENVI
20-07-2011 ENVI_AD(2011)466971

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ Žuvininkystės suvaržymai ir teritoriniai vandenys Viduržemio ir Juodojoje jūrose. Konfliktų sprendimo būdai

DEVE
29-05-2013 DEVE_AD(2013)507960

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

2

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

Rašytinis pareiškimas dėl reglamento, kuriuo siekiama riboti pramoniniu būdu gaminamų transriebalų rūgščių kiekį maisto produktuose

19-04-2010 P7_DCL(2010)0030 Nebegalioja

Detalės

Alyn SMITH , Åsa WESTLUND , Frieda BREPOELS , Jim HIGGINS , Marit PAULSEN

Pateikimo data : 19-04-2010
Galioja iki : 09-09-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 228 - 09-09-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

58

  Environmental benefits of longer lorries

18-03-2014 E-003192/2014 Taryba

  Antibiotics resistance in animals

06-12-2013 E-013924/2013 Komisija

  VP/HR - Deportation by Israel of EU citizens

28-11-2013 E-013556/2013 Komisija

  Deportation of EU nationals by Israel

26-11-2013 P-013375/2013 Komisija

  Refugees from Syria

14-11-2013 E-012952/2013 Komisija

  Continuing environmental problems in the Baltic Sea

12-11-2013 E-012846/2013 Komisija

  PFOA in breast milk

06-11-2013 E-012552/2013 Komisija

  Patient Mobility Directive

06-11-2013 E-012551/2013 Komisija

  Global chemicals panel

06-11-2013 E-012550/2013 Komisija

  Ban on bisphenol A in contact with food

14-06-2013 P-006918/2013 Komisija

Veikla per 6-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

180

Balsavimo paaiškinimas

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0285/2009 - PRANEŠIMAS Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos minimalios prieglobsčio prašytojų priėmimo normos (nauja redakcija).

A6-0284/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriame išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)

Balsavimo paaiškinimas

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0043/2009 - PRANEŠIMAS kuriame prašoma Komisijos pateikti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos įgyvendinimo

Balsavimo paaiškinimas

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0133/2009 - PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių plėtojimo pagal Lisabonos sutartį

Balsavimo paaiškinimas

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0142/2009 - PRANEŠIMAS dėl Lisabonos sutarties poveikio Europos Sąjungos institucijų tarpusavio pusiausvyros vystymuisi

Balsavimo paaiškinimas

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0145/2009 - PRANEŠIMAS dėl Parlamento naujo vaidmens ir atsakomybės įgyvendinant Lisabonos sutartį

Iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvi įtrauktis (A6-0263/2009, Jean Lambert)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(6.13)

A6-0263/2009 - PRANEŠIMAS dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvios įtraukties

Iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvi įtrauktis (A6-0263/2009, Jean Lambert)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(6.13)

A6-0241/2009 - PRANEŠIMAS dėl atnaujintos socialinės darbotvarkės

Paaiškinimai dėl balsavimo

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos produktais iš ruonių

Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse (diskusijos)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(3)

Paaiškinimai dėl balsavimo

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(7)

A6-0253/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Bendrijos kontrolės sistema, kuria užtikrinama, kad būtų laikomasi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

5

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

Rašytinis pareiškimas dėl maistui naudojamų azodažiklių ir sintetinio dažiklio chinolino geltonojo, dėl kurių kyla grėsmė žmonių sveikatai

21-04-2008 P6_DCL(2008)0034 Nebegalioja

Detalės

Christel SCHALDEMOSE , Linda McAVAN , Arlene McCARTHY , Heide RÜHLE , Åsa WESTLUND

Pateikimo data : 21-04-2008
Galioja iki : 24-07-2008
Pasirašiusiųjų skaičius : 127 - 10-07-2008

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

54

  Punishments for homosexuality in Egypt, Bahrain and Morocco

22-04-2009 E-3276/2009 Komisija

  Punishments for homosexuality in Egypt, Bahrain and Morocco

22-04-2009 E-3275/2009 Taryba

  EU funding of advertising campaign for agricultural products

03-03-2009 P-1567/2009 Komisija

  Classification of mobile phones

23-02-2009 E-1394/2009 Komisija

  Emissions from constant speed engines and stationary engines

16-02-2009 E-1155/2009 Komisija

  Efficient oil purification in private cars

09-02-2009 E-1018/2009 Komisija

  Persecution of Christians in South-East Turkey

17-12-2008 H-1024/2008 Taryba

  Plan to improve the situation of Roma and other minorities in the EU

12-12-2008 P-6872/2008 Komisija

  Climate and environmental impact of recreational boats

04-09-2008 E-4917/2008 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija