Lívia JÁRÓKA : Pagrindinis puslapis 

Pirmininko pavaduotoja 

PE  
Europos Parlamentas 

Pirmininko pavaduotojos atsakomybės sritys: 

  • Audito stebėjimo komisija, pirmininkė
  • Galimybė susipažinti su dokumentais
  • Darbo grupė pastatų, transporto ir ekologiškos Parlamento veiklos klausimais, narė
  • Lyčių lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupė, narė
  • Europos piliečio apdovanojimo kanceliarija, narė
  • Parlamento pirmininko pavadavimas su Vakarų Balkanais susijusiais klausimais

Narė 

BURO  
Biuras 

Pavaduojanti narė 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

Pastarojo meto veikla 

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai