Corien WORTMANN-KOOL

Frakcijos

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Narė
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Pirmininko pavaduotoja

Nacionalinės partijos

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christen Democratisch Appèl (Nyderlandai)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Christen Democratisch Appèl (Nyderlandai)

Pirmininko pavaduotoja

 • 11.04.2007 / 13.07.2009 : Tarptautinės prekybos komitetas

Narė

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija ryšiams su Japonija
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 31.01.2007 / 14.03.2007 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 31.01.2007 / 27.03.2007 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Japonija
 • 28.03.2007 / 10.04.2007 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 13.03.2008 / 13.07.2009 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Specialusis finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pavaduojanti narė

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 15.09.2004 / 15.09.2004 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 16.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija ryšiams su Persijos įlankos valstybėmis, įskaitant Jemeną
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 11.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Persijos įlankos valstybėmis, įskaitant Jemeną
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 28.03.2007 / 12.03.2008 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

85

Graikijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Europos Centrinio Banko 2012 m. metinė ataskaita (diskusijos)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(7)

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. (diskusijos)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(8)

Derybų dėl Europos bankų sąjungos padėtis (diskusijos)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(12)

ES bankų sektoriaus struktūros reforma (diskusijos)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(21)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

5

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių

ECON
27-09-2013 ECON_AD(2013)508237

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

27

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rinkimų Gruzijoje

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rinkimų Gruzijoje

17-10-2012 B7-0468/2012

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 2012 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo

03-07-2012 B7-0410/2012

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

57

  The tender for the Dutch high-speed rail network

01-10-2013 P-010964/2013 Komisija

  Changes to the methodology for calculating Member States' structural deficits

26-09-2013 E-010943/2013 Komisija

  Strike by German lock-keepers

06-09-2013 P-009939/2013 Komisija

  Dutch vehicle registration plates

26-06-2013 E-007556/2013 Komisija

  Supervisory and/or regulatory restrictions on the free movement of capital in the European Union

03-06-2013 P-006195/2013 Komisija

  Corporation tax for port undertakings

17-05-2013 P-005536/2013 Komisija

  Naiades programme

11-03-2013 E-002802/2013 Komisija

  Ryanair's airline tickets booking site

05-03-2013 E-002544/2013 Komisija

  Switzerland raises motorway vignette price for passenger cars

21-02-2013 E-001876/2013 Komisija

Veikla per 6-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

58

Vairavimo trukmės ir poilsio laiko vertinimas (diskusijos)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(19)

Prekybos ir ekonominiai santykiai su Kinija (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (balsavimas)

05-02-2009 P6_CRE(2009)02-05(5.8)

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema (diskusijos)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

6

PRANEŠIMAS dėl prekybos ir ekonominių santykių su Kinija

INTA
27-01-2009 A6-0021/2009

PRANEŠIMAS dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo

TRAN
31-01-2005 A6-0015/2005

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyvos augimui ir užimtumui remti

FEMM
03-12-2008 FEMM_AD(2008)414925

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį

INTA
16-09-2008 INTA_AD(2008)405911

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energijos paslaugų

ECON
15-03-2005 ECON_AD(2005)350217

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

9

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Dohos derybų raundo ateities

30-09-2008 B6-0524/2008

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Gruzijoje

02-06-2008 RC-B6-0278/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Gruzijoje

28-05-2008 B6-0289/2008

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos

06-05-2008 RC-B6-0209/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos

28-04-2008 B6-0210/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Gruzijoje

21-11-2007 B6-0485/2007

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl gaminių, ypač žaislų, saugos

24-09-2007 RC-B6-0351/2007

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl gaminių, ypač žaislų, saugos

19-09-2007 B6-0352/2007

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

65

  Impact of European EU-OPS safety rules on pleasure flight operators

05-05-2009 E-3600/2009 Komisija

  Investment in European inland waterways

17-04-2009 E-3178/2009 Komisija

  Netherlands ship detained in Germany

17-04-2009 P-3173/2009 Komisija

  State aid for ports

20-03-2009 E-2226/2009 Komisija

  The Buy American clause in the US economic stimulus plan and WTO rules

27-02-2009 E-1547/2009 Komisija

  Question to Commissioner Ashton about the dumping of biodiesel from the USA on the European market

26-02-2009 P-1488/2009 Komisija

  European rules on car-scrapping premiums

18-02-2009 E-1291/2009 Komisija

  Secure Flight

17-02-2009 E-1219/2009 Komisija

  Seizure of unpatented medicines, contrary to EU customs rules (Regulation (EC) No 816/2006)

11-02-2009 E-1082/2009 Komisija

  Investment in European inland waterways

30-01-2009 E-0759/2009 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)