• Laima Liucija   ANDRIKIENĖ  

Laima Liucija ANDRIKIENĖ : Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) - 6-oji Parlamento kadencija 

Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis