• Laima Liucija   ANDRIKIENĖ  

Laima Liucija ANDRIKIENĖ : Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys - 6-oji Parlamento kadencija 

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Afganistane naudojamų ES lėšų biudžetinės kontrolės  
- BUDG_AD(2008)414359 -  
-
BUDG