Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Ispanija)

Pirmininkas 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su MERCOSUR šalimis
 • 01-10-2009 / 20-03-2012 : Delegacijų pirmininkų sueiga

Narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konstitucinių reikalų komitetas
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 16-09-2009 / 30-09-2009 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Konstitucinių reikalų komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 21-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacijų pirmininkų sueiga

Pavaduojantis narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Užsienio reikalų komitetas

all-activities 

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ ES tarpusavio gynybos ir solidarumo sąlygos: politinis ir operatyvinis aspektai  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 
NUOMONĖ dėl ES kovos su terorizmu politikos. Svarbiausi laimėjimai ir ateities uždaviniai  
- AFET_AD(2011)462602 -  
-
AFET 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija