Ana GOMES
 • Ana
  GOMES
 • Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
 • Narė
 • Portugalija Partido Socialista
 • Gimimo data: 1954 m. vasario 9 d., Lisboa

Frakcijos

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialistų frakcija Europos Parlamente - Narė
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narė
 • 01.07.2014 ... : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narė

Nacionalinės partijos

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista (Portugalija)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Portugalija)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista (Portugalija)

Pirmininko pavaduotoja

 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 12.07.2016 / 13.12.2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 22.03.2018 ... : Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

Narė

 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Užsienio reikalų komitetas
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 13.11.2006 / 14.02.2007 : Laikinasis komitetas tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Užsienio reikalų komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delagacija ryšiams su Iraku
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Užsienio reikalų komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 14.07.2014 ... : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 14.07.2014 ... : Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
 • 24.06.2016 / 11.07.2016 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19.01.2017 ... : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 19.01.2017 ... : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 12.09.2017 ... : Specialusis komitetas terorizmo klausimais
 • 14.03.2018 / 21.03.2018 : Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

Pavaduojanti narė

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Vystymosi komitetas
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija ryšiams su NATO Parlamentine Asamblėja
 • 19.01.2006 / 12.11.2006 : Laikinasis komitetas tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Vystymosi komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Vystymosi komitetas
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su NATO Parlamentine Asamblėja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 15.10.2009 / 30.06.2014 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Specialusis kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komitetas
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Užsienio reikalų komitetas
 • 04.09.2014 / 18.01.2017 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 10.10.2014 ... : Delegacija ryšiams su Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga
 • 22.10.2014 ... : Delagacija ryšiams su Iraku
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 2)
 • 01.12.2016 ... : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 19.01.2017 ... : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 19.01.2017 ... : Užsienio reikalų komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

222

Religijos laisvės ir kultūrų įvairovė (diskusijos)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Padėtis Irane (diskusijos)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. kovo 20–21 d.) (diskusijos)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Rusijos įsiveržimas į Ukrainą (diskusijos)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (diskusijos)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

8

PRANEŠIMAS dėl bendros saugumo ir gynybos politikos jūrinio aspekto

AFET
12-06-2013 A7-0220/2013

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

2

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti

AFET
05-12-2013 AFET_AD(2013)516830

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė

AFET
12-07-2012 AFET_AD(2012)489388

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos vidaus saugumo strategijos

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūros

AFET
27-09-2013 AFET_AD(2013)513244

NUOMONĖ dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse. Tolesni veiksmai po EP Laikinojo komiteto tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti ataskaitos

AFET
09-07-2012 AFET_AD(2012)487735

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

269

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakistanas: pastarojo meto persekiojimo atvejai

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Sirija: padėtis kai kuriose pažeidžiamose bendruomenėse

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl saugumo ir prekybos žmonėmis Sinajuje

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

7

Rašytinis pareiškimas dėl nepilotuojamų orlaivių naudojimo tiksliniams žudymams

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Nebegalioja

Detalės

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Pateikimo data : 16-01-2012
Galioja iki : 20-04-2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 95 - 20-04-2012

Rašytinis pareiškimas dėl vaistų, naudojamų mirties bausmei įvykdyti trečiose šalyse, eksporto

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Nebegalioja

Detalės

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Pateikimo data : 06-06-2011
Galioja iki : 06-10-2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 168 - 06-10-2011

Rašytinis pareiškimas dėl švaros akcijos Europoje ir pasaulinio judėjimo „Darom 2012“

14-02-2011 P7_DCL(2011)0003 Priimta

Detalės

Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND

Pateikimo data : 14-02-2011
Galioja iki : 16-05-2011
Priimta (data) : 12-05-2011
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P7_TA(2011)0245
Pasirašiusiųjų skaičius : 406 - 12-05-2011

Rašytinis pareiškimas dėl visiško ES kriterijų atitikimo eksportuojant ginklus ir karinę įrangą į trečiąsias šalis užtikrinimo

13-12-2010 P7_DCL(2010)0095 Nebegalioja

Detalės

Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS

Pateikimo data : 13-12-2010
Galioja iki : 24-03-2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 80 - 24-03-2011

Rašytinis pareiškimas dėl mirties bausmės panaikinimo ir dėl Mumios Abu-Jamalo bylos

05-07-2010 P7_DCL(2010)0058 Nebegalioja

Detalės

Søren Bo SØNDERGAARD , Sabine LÖSING , Heidi HAUTALA , Barbara LOCHBIHLER , Ana GOMES

Pateikimo data : 05-07-2010
Galioja iki : 11-11-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 171 - 11-11-2010

Rašytinis pareiškimas dėl žmogaus teisių pažeidimų Irane po 2009 m. birželio mėn. įvykusių prezidento rinkimų

14-06-2010 P7_DCL(2010)0053 Nebegalioja

Detalės

Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA

Pateikimo data : 14-06-2010
Galioja iki : 14-10-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 127 - 15-10-2010

Rašytinis pareiškimas dėl Sąjungos pastangų kovoti su korupcija

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Priimta

Detalės

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Pateikimo data : 18-01-2010
Galioja iki : 06-05-2010
Priimta (data) : 18-05-2010
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P7_TA(2010)0176
Pasirašiusiųjų skaičius : 397 - 07-05-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

101

  VP/HR - Case of Omar Daoudi

15-04-2014 E-004825/2014 Komisija

  VP/HR - Cases of Bakhytzhan Kashkumbayev and Aron Atabek in Kazakhstan

15-04-2014 E-004824/2014 Komisija

  VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance

15-04-2014 E-004797/2014 Komisija

  Extradition of Aleksandr Pavlov to Kazakhstan

13-03-2014 E-002983/2014 Komisija

  VP/HR - Non-state armed groups' compliance with international humanitarian law (IHL)

13-03-2014 E-002982/2014 Komisija

  VP/HR - Protection of children in armed conflicts

13-03-2014 E-002981/2014 Komisija

  VP/HR - Women in armed conflicts

13-03-2014 E-002980/2014 Komisija

  VP/HR - Additional Protocol II and revision of international humanitarian law

13-03-2014 E-002979/2014 Komisija

VP/HR - Egipte sulaikomų moterų teisės

07-03-2014 E-002713/2014 Komisija

Veikla per 6-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

129

Moterų teisės Afganistane

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Ašrafo stovyklos gyventojų humanitarinė situacija

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Transatlantinių santykių padėtis po rinkimų Jungtinėse Amerikos Valstijose (diskusijos)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Paaiškinimai dėl balsavimo

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

B6-0097/2009 - PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse

Paaiškinimai dėl balsavimo

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0033/2009 - PRANEŠIMAS dėl NATO vaidmens ES saugumo sistemoje

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

PRANEŠIMAS dėl Kinijos politikos ir jos įtakos Afrikai

DEVE
28-03-2008 A6-0080/2008

PRANEŠIMAS dėl moterų tarptautinėje politikoje

FEMM
17-10-2006 A6-0362/2006

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl Europos Tarybos reglamento pasiūlymo, nustatančio tam tikras ypatingas apribojančias priemones asmenims, trukdantiems taikos procesui ir nesilaikantiems tarptautinės teisės normų konflikte Darfūro regione Sudane

DEVE
07-06-2005 DEVE_AD(2005)357991

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

79

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl moterų teisių Afganistane

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0242/2009

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl specialiojo Siera Leonės teismo rėmimo

22-04-2009 RC-B6-0242/2009

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les droits des femmes en Afghanistan

22-04-2009 B6-0198/2009

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl humanitarinės padėties Ašrafo stovykloje

21-04-2009 B6-0247/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan

10-03-2009 B6-0128/2009

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Guinea-Bissau

10-03-2009 B6-0116/2009

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl spaudos laisvės Kenijoje

14-01-2009 RC-B6-0038/2009

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl valstybės perversmo Gvinėjoje

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Afrikos Kyšulyje

07-01-2009 B6-0033/2009

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

9

Rašytinis pareiškimas dėl branduolinio nusiginklavimo

17-11-2008 P6_DCL(2008)0098 Nebegalioja

Detalės

Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES

Pateikimo data : 17-11-2008
Galioja iki : 12-03-2009
Pasirašiusiųjų skaičius : 89 - 12-03-2009

Rašytinis pareiškimas dėl mikrokredito

14-01-2008 P6_DCL(2008)0002 Priimta

Detalės

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Pateikimo data : 14-01-2008
Galioja iki : 24-04-2008
Priimta (data) : 08-05-2008
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P6_TA(2008)0199
Pasirašiusiųjų skaičius : 424 - 24-04-2008

Rašytinis pareiškimas dėl ES įsipareigojimo užtikrinti Ayaan Hirsi Ali apsaugą

10-12-2007 P6_DCL(2007)0110 Nebegalioja

Detalės

Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR

Pateikimo data : 10-12-2007
Galioja iki : 26-03-2008
Pasirašiusiųjų skaičius : 144 - 27-03-2008

Rašytinis pareiškimas dėl žmogaus teisių gynėjo Muniro Saido Thalibo nužudymo

12-11-2007 P6_DCL(2007)0098 Priimta

Detalės

Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES

Pateikimo data : 12-11-2007
Galioja iki : 13-03-2008
Priimta (data) : 10-04-2008
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P6_TA(2008)0126
Pasirašiusiųjų skaičius : 412 - 12-03-2008

Rašytinis pareiškimas dėl genocidu įtariamų asmenų nebaudžiamumo

06-06-2007 P6_DCL(2007)0059 Nebegalioja

Detalės

Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE

Pateikimo data : 06-06-2007
Galioja iki : 11-10-2007
Pasirašiusiųjų skaičius : 76 - 11-10-2007

Rašytinis pareiškimas dėl mirties bausmės užmėtant akmenimis, paskirtos dviem santuokine neištikimybe kaltinamoms moterims

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Nebegalioja

Detalės

Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM

Pateikimo data : 09-05-2007
Galioja iki : 14-09-2007
Pasirašiusiųjų skaičius : 128 - 14-09-2007

Rašytinis pareiškimas dėl Amerikos valdžios institucijų atsisakymo išduoti vizas sulaikytųjų šeimoms

11-12-2006 P6_DCL(2006)0089 Nebegalioja

Detalės

Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Pateikimo data : 11-12-2006
Galioja iki : 29-03-2007
Pasirašiusiųjų skaičius : 187 - 29-03-2007

Rašytinis pareiškimas dėl mikropaskolų plėtros ES ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerystės plotmėje

31-05-2006 P6_DCL(2006)0046 Nebegalioja

Detalės

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Pateikimo data : 31-05-2006
Galioja iki : 30-09-2006
Pasirašiusiųjų skaičius : 67 - 30-09-2006

Rašytinis pareiškimas dėl Hirosimos ir Nagasakio bombardavimo 60-ųjų metinių paminėjimo

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Nebegalioja

Detalės

Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES

Pateikimo data : 23-05-2005
Galioja iki : 23-08-2005
Pasirašiusiųjų skaičius : 79 - 23-08-2005

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

63

  West Papua and the Country Strategy Paper for Indonesia

02-04-2009 E-2713/2009 Komisija

CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse

03-12-2008 O-0132/2008 Komisija

Tema: Guantanamo kalinių perkėlimas

20-11-2008 O-0130/2008 Taryba

Konvencija dėl skeveldrinių šaudmenų turi įsigalioti iki 2008 m. pabaigos

15-10-2008 O-0110/2008/patikr.1 Taryba

  Consistency of IEPA provisions with existing customs unions in Africa

24-07-2008 P-4461/2008 Komisija

  List of further flights between Guantánamo and the EU (up to December 2007)

03-06-2008 E-3312/2008 Taryba

  Jean-Pierre Bemba's residence in Portugal

27-05-2008 P-3176/2008 Komisija

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2481/2008 Komisija

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2480/2008 Taryba

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels