Milan CABRNOCH : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Čekija)

Pirmininkas 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose

Narys 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Europos inovacijų partnerystės vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje  
- EMPL_AD(2012)496461 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl Profesinių kvalifikacijų direktyvos (2005/36/EB) įgyvendinimo  
- EMPL_AD(2011)467172 -  
-
EMPL 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklo (SOLVIT)  
- EMPL_AD(2013)519559 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl Europos plastiko atliekų aplinkoje strategijos  
- EMPL_AD(2013)514576 -  
-
EMPL 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija