Luis de GRANDES PASCUAL : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Ispanija)

Pirmininkas 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis

Narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporto ir turizmo komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Užsienio reikalų komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Teisės reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su MERCOSUR
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 19-01-2017 / 30-01-2018 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Užsienio reikalų komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teisės reikalų komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų  
- TRAN_AD(2016)589230 -  
-
TRAN 
NUOMONĖ dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį Europos Sąjungos požiūrį į migraciją  
- TRAN_AD(2015)565012 -  
-
TRAN 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) ES  
 

Como secretario general de la delegación española del Grupo PPE y en nombre de esta, estoy de acuerdo con la idea sustantiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios, pero los apartados 21 y 29 no los podemos aceptar porque el acercamiento de presos es una historia vinculada al sufrimiento de muchas víctimas inocentes del fenómeno terrorista en España. Tampoco podemos olvidar que la política de dispersión de presos ha jugado un papel crucial para la derrota de la organización terrorista ETA.

Europos Sąjungos ir Kosovo bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) ES  
 

En mi propio nombre y derecho y representando a la delegación española del Grupo PPE en calidad de secretario general, quiero manifestar, en relación con la aprobación por el Parlamento del Acuerdo Marco entre la Unión Europea y Kosovo sobre los principios generales de la participación de Kosovo en los programas de la Unión, que nos hemos abstenido en el voto final ya que el Acuerdo no afecta en modo alguno a la posición de los Estados Miembros que, como España, no han reconocido la declaración unilateral de Kosovo como Estado independiente.
Por otra parte, hacemos constar que no compartimos el contenido de la «breve justificación» con que la ponente acompaña la Resolución. Dicho texto no ha sido sometido en ningún momento a enmiendas y posterior votación ni en la Comisión de Asuntos Exteriores ni en el Pleno.
Finalmente, lamentamos que en la Resolución la mención de Kosovo no vaya acompañada de su correspondiente asterisco y nota a pie de página.

2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) ES  
 

En mi propio nombre y derecho, y representando a la delegación española del Grupo PPE en calidad de secretario general, quiero manifestar que hemos votado en contra de la Resolución sobre el informe de 2016 de la Comisión sobre Kosovo porque contiene una serie de afirmaciones respecto de ese territorio contrarias a las posiciones de aquellos Estados miembros que, como España, no reconocen a Kosovo como Estado independiente.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija