Matteo SALVINI

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

267

Debatai su Kroatijos Ministru Pirmininku Andrejumi Plenkovićiumi dėl Europos ateities (diskusijos)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(3)

Estijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (diskusijos)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Pasirengimas G7 aukščiausiojo lygio susitikimui (diskusijos)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(8)

Padėtis Vengrijoje (diskusijos)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(14)

Pasirengimas gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(7)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

2

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

13

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įmonių socialinės atsakomybės

12-03-2018 B8-0152/2018

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje

05-02-2018 B8-0079/2018

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir Kanados IEPS sudarymo

08-02-2017 B8-0141/2017

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos nuo talidomido nukentėjusiems asmenims

12-12-2016 B8-1343/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Italijoje įvykus žemės drebėjimams

23-11-2016 B8-1284/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir Turkijos santykių

22-11-2016 B8-1279/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos SIŪLYMAS PAREIKŠTI NEPASITIKĖJIMĄ EUROPOS KOMISIJA

12-05-2016 B8-0621/2016/perž. 1

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso

10-05-2016 B8-0605/2016

  Proposta di risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0348/2016

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

38

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gimstamumo skatinimo Europoje

12-09-2017 B8-0532/2017

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komandiruojamų darbuotojų direktyvos sukeltos žalos

29-06-2016 B8-0859/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos vykdomos imigrantams palankios politikos

29-06-2016 B8-0856/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos neryžtingumo suvaldyti nelegalią migraciją

27-06-2016 B8-0844/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sankcijų Rusijai

27-05-2016 B8-0674/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl radikalių imamų centrinio registro

21-04-2016 B8-0501/2016

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

20

Rašytinis pareiškimas dėl Drosophila suzukii

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Nebegalioja

Detalės

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 16 - 13-03-2017

Rašytinis pareiškimas dėl paramos Europos grūdų sektoriui

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Nebegalioja

Detalės

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN

Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 21 - 13-03-2017

Rašytinis pareiškimas dėl Cydalima perspectalis

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Nebegalioja

Detalės

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 16 - 13-03-2017

Rašytinis pareiškimas dėl Canis lupus apsaugos statuso

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Nebegalioja

Detalės

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU

Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 15 - 13-03-2017

Rašytinis pareiškimas dėl maisto priedų E 249 ir E 250

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Nebegalioja

Detalės

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Pateikimo data : 30-11-2016
Galioja iki : 01-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 19 - 02-03-2017

Rašytinis pareiškimas dėl pirminiame ūkio sektoriuje norinčių dirbti jaunuolių specializuoto techninio mokymo

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Nebegalioja

Detalės

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Pateikimo data : 21-11-2016
Galioja iki : 21-02-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 25 - 22-02-2017

Rašytinis pareiškimas dėl kovos su klastojimu vyno ir spiritinių gėrimų pramonėje

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Nebegalioja

Detalės

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Pateikimo data : 21-11-2016
Galioja iki : 21-02-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 23 - 22-02-2017

Rašytinis pareiškimas dėl nematerialiojo kultūros paveldo, susijusio su praktine patirtimi vyndarystės srityje

24-10-2016 P8_DCL(2016)0108 Nebegalioja

Detalės

Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU

Pateikimo data : 24-10-2016
Galioja iki : 24-01-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 27 - 25-01-2017

Rašytinis pareiškimas dėl vaikų, nukentėjusių nuo smurto, prievartos ir blogo elgesio

03-10-2016 P8_DCL(2016)0107 Nebegalioja

Detalės

Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU

Pateikimo data : 03-10-2016
Galioja iki : 03-01-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 38 - 04-01-2017

Rašytinis pareiškimas dėl būtinybės išlaikyti Rusiją kaip strateginę ES partnerę

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Nebegalioja

Detalės

Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO

Pateikimo data : 12-09-2016
Galioja iki : 12-12-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 29 - 13-12-2016

Klausimai raštu

85

  Safeguarding the precautionary principle in the EU-Mercosur trade agreement

22-02-2018 P-001108/2018 Komisija

  Transparency in EMA applications

06-02-2018 E-000728/2018 Komisija

  The Bosniak issue

20-11-2017 P-007113/2017 Komisija

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

20-09-2017 P-005855/2017 Komisija

  Limitation to the right of establishment for reasons of general interest

07-09-2017 E-005612/2017 Komisija

  System for protecting children left in vehicles

30-08-2017 E-005387/2017 Komisija

  Islamic extremism in Sweden and consequences for the EU

12-07-2017 E-004726/2017 Komisija

  Social impact of the crisis at Ilva in the Genoa region

20-06-2017 E-004081/2017 Komisija

  VP/HR - Terrorist threat emanating from Bosnia and the wider Balkans

30-05-2017 E-003601/2017 Komisija

  VP/HR - The security measures required of the Bosnian authorities

30-05-2017 E-003600/2017 Komisija

Klausimai žodžiu

12

Įmonių socialinė atsakomybė

01-03-2018 O-000026/2018 Komisija

Empirinės IEPS aplinkybės. Tyrimaiw

10-11-2016 O-000137/2016 Komisija

Genomų redagavimo technologijos: galimybės ir rizika

24-06-2016 O-000097/2016 Komisija

Ūkinių gyvulių gabenimas į Turkiją

24-06-2016 O-000096/2016 Komisija

Privaloma tam tikrų maisto produktų kilmės šalies ar kilmės vietos nuoroda

25-02-2016 O-000031/2016 Komisija

Europos paveldo apsauga

06-05-2015 O-000047/2015 Komisija

Vartotojų informavimas ir ritualiniu būdu paskerstų gyvūnų mėsos ženklinimas

17-03-2015 O-000027/2015 Komisija

ES lėšų naudojimas oro uostuose

17-03-2015 O-000026/2015 Komisija

Nepateikiamos iš trečiųjų šalių importuotų produktų kilmės vietos nuorodos

05-02-2015 O-000015/2015 Komisija

Susitarimai farmacijos pramonėje

10-12-2014 O-000094/2014 Komisija