Sajjad KARIM
 • Sajjad
  KARIM
 • Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
 • Narys
 • Jungtinė Karalystė Conservative Party
 • Gimimo data: 1970 m. liepos 11 d., Lancashire

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

48

Rohinjų padėtis (diskusijos)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Pirmininko pareiškimai

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(2)

Pakistanas, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis ir mirties bausmė

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistanas, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis ir mirties bausmė (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Kova su antisemitizmu (diskusijos)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

BLS+ taikymas Šri Lankai (diskusijos)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(17)

BLS+ taikymas Šri Lankai (diskusijos) (2)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(17)

Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinis perkeliamumas vidaus rinkoje (diskusijos)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(17)

Tvarumo susitarimo įgyvendinimo padėtis Bangladeše (diskusijos)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(21)

2014 m. metinė ataskaita dėl subsidiarumo ir proporcingumo (diskusijos)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(15)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Marine Le Pen imunitetą

JURI
13-06-2017 A8-0223/2017

PRANEŠIMAS dėl 2014 m. metinės ataskaitos dėl subsidiarumo ir proporcingumo

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

PRANEŠIMAS dėl metinių 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

11

PRANEŠIMAS dėl ES teisės taikymo stebėjimo (2015 m.)

JURI
19-07-2017 A8-0265/2017

PRANEŠIMAS dėl 30-osios ir 31-osios ES teisės taikymo stebėjimo metinių ataskaitų (2012–2013 m.)

JURI
23-07-2015 A8-0242/2015

PRANEŠIMAS Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT). Dabartinė padėtis ir perspektyva

JURI
24-06-2015 A8-0208/2015

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl ES pavyzdinės iniciatyvos drabužių sektoriuje

INTA
28-02-2017 INTA_AD(2017)592396

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

5

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai

INTA
07-12-2017 INTA_AD(2017)610686

NUOMONĖ dėl atstovavimo darbuotojams Europos įmonių priežiūros ar administravimo organuose

JURI
30-05-2016 JURI_AD(2016)571733

NUOMONĖ dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 7 dalis) 2014–2015 m.

JURI
18-02-2016 JURI_AD(2016)571798

NUOMONĖ dėl metinių 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų

INTA
17-06-2015 INTA_AD(2015)554679

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo

JURI
26-02-2015 JURI_AD(2015)549131

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

13

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Mianmaro, ypač dėl rohinjų padėties

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/perž. 1

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su rasine, religine ir tautine diskriminacija

06-02-2017 B8-0138/2017

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0474/2016

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl armėnų genocido 100-ųjų metinių

14-04-2015 RC-B8-0342/2015

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl armėnų genocido 100-ųjų metinių

13-04-2015 B8-0348/2015

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

9

  CJEU ruling on the headscarf

27-06-2017 E-004278/2017 Komisija

Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimo dabartinė padėtis

04-05-2017 O-000037/2017 Komisija

  Continued European Union support for polio eradication in Afghanistan and Pakistan

20-02-2017 E-001127/2017 Komisija

Siauresnės apimties klausimas - VP/HR - Izraelio gyvenviečių politika

27-01-2017 O-000006/2017 Komisija

  VP/HR - Minority Rights in Burma/Myanmar following 2015 election

07-04-2016 E-002857/2016 Komisija

  EU solidarity funding for floods in Cumbria, UK

10-12-2015 P-015639/2015 Komisija

  VP/HR - Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 E-012123/2015 Komisija

  Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 P-012122/2015 Komisija

  Monopoly position of Isle of Man ferry services

08-07-2014 E-005677/2014 Komisija

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11054
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M081
  1047 Brussels