Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES

Frakcijos

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji - Biuro narys
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji - Narys

Nacionalinės partijos

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou - Aristera - Nees Dynameis (Kipras)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Kipras)

Pirmininkas

 • 21.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba

Pirmininko pavaduotojas

 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba

Narys

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Regioninės plėtros komitetas
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Regioninės plėtros komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Regioninės plėtros komitetas
 • 14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija
 • 15.03.2007 / 20.03.2007 : Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba
 • 21.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 16.07.2009 / 11.09.2011 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
 • 12.09.2011 / 18.01.2012 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pavaduojantis narys

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Laikinojo komiteto dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos politikos sunkumų ir biudžetinių priemonių 2007–2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 30.08.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija
 • 16.07.2009 / 11.09.2011 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 28.02.2012 : Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija
 • 12.09.2011 / 18.01.2012 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

93

Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūra (diskusijos)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(17)

Kankinimo panaikinimas pasaulyje (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.28)

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(14)

ES ir Šveicarijos santykiai (diskusijos)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(6)

Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo sąlygos (diskusijos)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(21)

Vartotojų programa 2014–2020 m. (diskusijos)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(4)

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(19)

Europos socialinis fondas (A7-0250/2012 - Elisabeth Morin-Chartier)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(9.12)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

27

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl termino „narkotikai“ apibrėžties iš dalies keičiamas 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje

LIBE
14-03-2014 A7-0173/2014

PRANEŠIMAS dėl integruotos siuntinių pristatymo rinkos ES e. prekybos augimui paskatinti

IMCO
14-01-2014 A7-0024/2014

PRANEŠIMAS dėl nelydimų nepilnamečių padėties ES

LIBE
26-08-2013 A7-0251/2013

PRANEŠIMAS dėl naujos Europos vartotojų politikos darbotvarkės

IMCO
17-05-2013 A7-0163/2013

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl Inovacijų sąjungos. Europos pertvarkymas pasaulyje po krizės

IMCO
23-03-2011 IMCO_AD(2011)456879

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

36

NUOMONĖ dėl maisto krizės, sukčiavimo maisto grandinėje ir jų kontrolės

IMCO
06-11-2013 IMCO_AD(2013)516893

NUOMONĖ dėl nuotolinės kompiuterijos galimybių naudojimo Europoje

LIBE
19-09-2013 LIBE_AD(2013)504203

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl medicinos prietaisų, kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009

IMCO
08-08-2013 IMCO_AD(2013)507987

NUOMONĖ dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimo

LIBE
17-07-2013 LIBE_AD(2013)510768

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės

IMCO
11-07-2013 IMCO_AD(2013)505986

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų

IMCO
20-06-2013 IMCO_AD(2013)508086

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB

IMCO
26-03-2013 IMCO_AD(2013)500727

NUOMONĖ dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

LIBE
05-03-2013 LIBE_AD(2013)500655

NUOMONĖ Europos Sąjungos agentūrų 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500658

NUOMONĖ dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

LIBE
01-03-2013 LIBE_AD(2013)500657

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

55

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Sirijoje

04-02-2014 B7-0157/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES benamystės strategijos

08-01-2014 B7-0012/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus NSA stebėjimo rezultatus

16-10-2013 B7-0481/2013

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Sirijoje

10-09-2013 B7-0424/2013

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Turkijoje

11-06-2013 B7-0309/2013

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse

20-05-2013 B7-0200/2013

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

3

Rašytinis pareiškimas dėl abipusiškumo principo taikymo beviziam režimui su Kanada ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

07-03-2011 P7_DCL(2011)0008 Nebegalioja

Detalės

Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Antonyia PARVANOVA , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES

Pateikimo data : 07-03-2011
Galioja iki : 09-06-2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 144 - 09-06-2011

Rašytinis pareiškimas dėl chiropraktikos

14-06-2010 P7_DCL(2010)0046 Nebegalioja

Detalės

Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS

Pateikimo data : 14-06-2010
Galioja iki : 14-10-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 72 - 15-10-2010

Rašytinis pareiškimas dėl gegužės 22 d. paskelbimo Europos kovos su nutukimu diena

05-05-2010 P7_DCL(2010)0034 Nebegalioja

Detalės

Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Cristian-Silviu BUŞOI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Jo LEINEN , Jill EVANS

Pateikimo data : 05-05-2010
Galioja iki : 09-09-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 100 - 09-09-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

107

Įmonių bendrininkavimas neteisėtose Izraelio gyvenvietėse

06-02-2014 O-000033/2014 Komisija

  Turkish Prime Minister: 'there is no country named Cyprus'

13-11-2013 P-012878/2013 Komisija

  Surveillance by US secret services

03-10-2013 E-011266/2013 Komisija

  EU funding of research activities carried out in illegal Israeli settlements

11-07-2013 E-008337/2013 Komisija

  Infringement of standardisation of geographical names in Cyprus

09-07-2013 E-008161/2013 Komisija

  Bank bail-in in Cyprus

04-07-2013 E-008006/2013 Komisija

  Bank bail-in in Cyprus

04-07-2013 E-008005/2013 Taryba

  Recent developments in Turkey

19-06-2013 E-007238/2013 Komisija

Veikla per 6-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

111

Paaiškinimai dėl balsavimo

12-03-2009 P6_CRE(2009)03-12(8)

B6-0105/2009 - PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Turkijos 2008 m. pažangos ataskaitos

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

09-03-2009 P6_CRE(2009)03-09(16)

Sankcijos nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams (diskusijos)

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(5)

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

02-02-2009 P6_CRE(2009)02-02(13)

Padėtis Artimuosiuose Rytuose/Gazos Ruože (diskusijos)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(8)

Paaiškinimai dėl balsavimo

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(8)

A6-0440/2008 - REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų

Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai (diskusijos)

17-11-2008 P6_CRE(2008)11-17(21)

Darbas per laikino įdarbinimo įmones (diskusijos)

20-10-2008 P6_CRE(2008)10-20(13)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

PRANEŠIMAS dėl euroregionų vaidmens regioninės politikos plėtros srityje

REGI
19-10-2005 A6-0311/2005

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą ir išplėsti jos taikymo sritį

REGI
22-07-2008 REGI_AD(2008)406005

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, įsteigiančio Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS

LIBE
27-05-2005 LIBE_AD(2005)353561

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

30

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl humanitarinės pagalbos Gazos ruožui

11-02-2009 B6-0100/2009

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Birmos pabėgėlių padėties Tailande

04-02-2009 RC-B6-0073/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of Burmese refugees in Thailand

03-02-2009 B6-0073/2009

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Artimuosiuose Rytuose ir Gazos ruože

12-01-2009 B6-0057/2009

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl al-Kurdų šeimos atvejo

19-11-2008 RC-B6-0608/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the Al-Kurd family, in East Jerusalem

18-11-2008 B6-0611/2008

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl palestiniečių kalinių padėties Izraelio kalėjimuose

03-09-2008 RC-B6-0343/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl palestiniečių kalinių Izraelio kalėjimuose padėties

02-07-2008 B6-0343/2008

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Gazos ruože

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

220

  Redundancies at Nokia Siemens Networks

21-11-2008 E-6471/2008 Komisija

  European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)

06-11-2008 E-6188/2008 Taryba

  Interim employment

22-10-2008 E-5886/2008 Komisija

  Financial crisis

22-10-2008 E-5885/2008 Komisija

  Involvement of the United States in campaigning against the Lisbon Treaty

22-10-2008 E-5884/2008 Komisija

  Measures in response to the problem of increasing oil prices

18-07-2008 E-4343/2008 Komisija

  Measures in response to the problem of increasing oil prices

18-07-2008 E-4342/2008 Taryba

  Fears of destabilisation in the Balkans

02-06-2008 E-3270/2008 Komisija

  Employment in the institutions of the European Union

30-05-2008 E-3244/2008 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija