Stavros LAMBRINIDIS : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 14-07-2009 / 16-06-2011 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

  • 14-07-2009 / 16-06-2011 : Panhellenic Socialist Movement (Graikija)

Pirmininko pavaduotojas 

  • 14-07-2009 / 16-06-2011 : Europos Parlamentas

Narys 

  • 14-07-2009 / 16-06-2011 : Biuras
  • 16-09-2009 / 16-06-2011 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Pavaduojantis narys 

  • 16-07-2009 / 16-06-2011 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  • 16-07-2009 / 16-06-2011 : Konstitucinių reikalų komitetas
  • 16-09-2009 / 16-06-2011 : Delegacija ryšiams su Iranu

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl tolesnių interneto valdymo etapų  
- LIBE_AD(2010)441186 -  
-
LIBE 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl sulaikytų asmenų pagrindinių teisių pažeidinėjimo Europos Sąjungoje  
- P7_DCL(2011)0006 - Nebegalioja  
Françoise CASTEX , Jan Philipp ALBRECHT , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Diana WALLIS  
Pateikimo data : 14-02-2011
Galioja iki : 16-05-2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 140 - 17-05-2011
Rašytinis pareiškimas dėl vizų režimo abipusiškumo atkūrimo. Solidarumas su Čekijos piliečiais atsižvelgiant į jų netolygią padėtį Kanadai vienašališkai nustačius vizų režimą  
- P7_DCL(2010)0089 - Priimta  
Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS , Miroslav OUZKÝ , Manfred WEBER  
Pateikimo data : 10-11-2010
Galioja iki : 10-03-2011
Priimta (data) : 08-03-2011
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P7_TA(2011)0087
Pasirašiusiųjų skaičius : 375 - 07-03-2011
Rašytinis pareiškimas dėl projekto INDECT (pažangi informacinė sistema, sustiprinanti stebėjimą, paiešką ir išaiškinimą miestuose piliečių saugumo tikslais)  
- P7_DCL(2010)0082 - Nebegalioja  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Judith SARGENTINI , Rui TAVARES  
Pateikimo data : 10-11-2010
Galioja iki : 17-02-2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 177 - 17-02-2011

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija