Georgios TOUSSAS

Frakcijos

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji - Narys
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji - Biuro narys

Nacionalinės partijos

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Kommounistiko Komma Elladas (Graikija)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Communist Party of Greece (Graikija)

Pirmininko pavaduotojas

 • 20.09.2004 / 31.12.2006 : Delegacija ES ir Bulgarijos jungtiniame parlamentiniame komitete

Narys

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 15.09.2004 / 19.09.2004 : Delegacija ES ir Bulgarijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 04.02.2013 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete

Pavaduojantis narys

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 16.09.2009 / 03.02.2013 : Delegacija ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 31.01.2013 / 30.06.2014 : Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

129

100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo. Jo pamokos ir Europos ateitis (diskusijos)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.36)

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(14)

Graikijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(9.18)

2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(9.1)

Sutartis dėl viešųjų pirkimų (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(9.6)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

10

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vėliavos valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičiančios Direktyvą 1999/63/EB

TRAN
28-11-2012 TRAN_AD(2012)494836

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

60

  Wreck of the Cruise Ship Sea Diamond

20-02-2014 E-001973/2014 Komisija

  On the tragic deaths of immigrants off the island of Farmakonisi

29-01-2014 E-000859/2014 Komisija

  VP/HR - Release of Cuban patriots

30-09-2013 E-011084/2013 Komisija

  No to privatisation of Karathona beach

26-09-2013 E-010988/2013 Komisija

  Major fire disaster in the historic Amfissa Olive Grove in Greece

24-09-2013 E-010810/2013 Komisija

  Construction and 27-year franchise of four mixed public waste processing units in Attica

04-04-2013 E-003779/2013 Komisija

  VP/HR - Demand for immediate release of Palestinian political prisoners from Israeli jails

19-02-2013 E-001723/2013 Komisija

  Outlawing radical movements

31-01-2013 E-001018/2013 Komisija

  Escalating aggression of the Israeli State towards the Palestinian people

16-10-2012 E-009379/2012 Taryba

Veikla per 6-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

159

Paaiškinimai dėl balsavimo

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0080/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo

Paaiškinimai dėl balsavimo

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0120/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo

Vadovų tarybos (2009 m. birželio 18-19 d.) rengimasis (diskusijos)

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(9)

Paaiškinimai dėl balsavimo

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

A6-0233/2009 - PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo

Europos Vadovų Tarybos rezultatai (2009 m. kovo 19–20 d.) (diskusijos)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(2)

Paaiškinimai dėl balsavimo

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(4)

B6-0144/2009 - PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) EPS valstybių laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(13)

Paaiškinimai dėl balsavimo

11-03-2009 P6_CRE(2009)03-11(6)

B6-0107/2009 - PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl 2009 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

3

  MOTION FOR A RESOLUTION on the trade in human egg cells

07-03-2005 B6-0200/2005

  MOTION FOR A RESOLUTION on the women's rights in Saudi Arabia

04-03-2005 B6-0192/2005

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl 2005 m. finansinių metų bendrojo biudžeto atmetimo

08-12-2004 B6-0204/2004/perž. 1

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

106

  Scandal of shipowners' subsidies

16-04-2009 H-0247/2009 Komisija

  Unacceptable anti-Communist legislation in Lithuania

16-04-2009 H-0246/2009 Taryba

  Undermining of social security in the public sector

31-03-2009 H-0202/2009 Komisija

  Sentencing of Danish nationals charged with supporting terrorist organisations

31-03-2009 H-0201/2009 Taryba

  Environmental disaster affecting wetlands in Greece

24-02-2009 H-0119/2009 Komisija

  Increased incidence of cancer due to the use of depleted uranium shells in Kosovo

16-02-2009 H-0101/2009 Taryba

  Ban on Arab parties taking part in elections in Israel

20-01-2009 H-0024/2009 Taryba

  Deterioration in coastal shipping (maritime cabotage)

19-01-2009 H-0021/2009 Komisija

  Deregulation of cabotage boosts shipowners' profits

17-12-2008 H-1032/2008 Komisija

  Mass arrests of members of the opposition in Peru

17-12-2008 H-1031/2008 Taryba

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)