Corina CREȚU
 • Corina
  CREȚU
 • Rumunija
 • Gimimo data: 1967 m. birželio 24 d., Bucureşti

Frakcijos

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Socialistų frakcija Europos Parlamente - Stebėtoja
 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Socialistų frakcija Europos Parlamente - Narė
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Socialistų frakcija Europos Parlamente - Narė
 • 14.07.2009 / 06.06.2012 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narė
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Pirmininko pavaduotoja
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narė

Nacionalinės partijos

 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Partidul Social Democrat (Rumunija)
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Partidul Social Democrat (Rumunija)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunija)
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunija)

Pirmininko pavaduotoja

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Vystymosi komitetas
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Vystymosi komitetas

Pirmininko pavaduotoja

 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Europos Parlamentas

Narė

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Vystymosi komitetas
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Vystymosi komitetas
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Vystymosi komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Specialusis finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komitetas
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Vystymosi komitetas
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Biuras
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegacija ryšiams su Izraeliu

Pavaduojanti narė

 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Izraeliu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Užsienio reikalų komitetas
 • 08.07.2014 / 31.10.2014 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

Stebėtoja

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

428

Europos vystymosi metai (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Vizų reikalavimai trečiųjų šalių piliečiams (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.6)

Padėtis Ukrainoje (diskusijos)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (diskusijos)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje (diskusijos)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.1)

2014–2020 m. Teisių ir pilietybės programa (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.2)

Autonominės prekybos lengvatos Moldovai (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.22)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

3

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

5

NUOMONĖ dėl seksualinio išnaudojimo ir prostitucijos ir jų poveikio lyčių lygybei

DEVE
03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580

NUOMONĖ dėl neįgalių moterų

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

NUOMONĖ Lyties genocidas: dingusios moterys?

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797

NUOMONĖ dėl moterų padėties Šiaurės Afrikoje

DEVE
23-01-2013 DEVE_AD(2013)500541

NUOMONĖ dėl migracijos srautų, kuriuos lemia nestabilumas: ES užsienio reikalų politikos aprėptis ir vaidmuo

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl metinio pranešimo apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje 2010 m. ir Europos Sąjungos politiką šioje srityje, įskaitant poveikį strateginei ES žmogaus teisių politikai

DEVE
01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546

NUOMONĖ dėl moterų padėties karo sąlygomis

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333

NUOMONĖ dėl būsimosios Europos tarptautinių investicijų politikos

DEVE
08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

45

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pastarojo meto smurto atvejų Irake

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

  Motion for a resolution on recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0458/2013

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0450/2013

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Nigerijoje

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

  Motion for a resolution on the situation in Nigeria

01-07-2013 B7-0353/2013

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Egipte

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Egipte

06-03-2013 B7-0100/2013

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl smurto prieš moteris Indijoje

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

5

Rašytinis pareiškimas dėl hepatito B ir C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Nebegalioja

Detalės

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Pateikimo data : 18-11-2013
Galioja iki : 18-02-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 96 - 18-02-2014

Rašytinis pareiškimas dėl naftos bendrovių veiklos poveikio aplinkai, sveikatai ir vystymuisi Afrikoje

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Nebegalioja

Detalės

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Pateikimo data : 12-03-2012
Galioja iki : 14-06-2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 107 - 14-06-2012

Rašytinis pareiškimas dėl šeimų, kuriose yra tik vienas iš tėvų, gyvenimo sąlygų ES valstybėse narėse ekonomikos krizės metu

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Nebegalioja

Detalės

Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU

Pateikimo data : 14-06-2010
Galioja iki : 14-10-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 71 - 15-10-2010

Rašytinis pareiškimas dėl pagalbos jauniems ir vyresnio amžiaus europiečiams gauti darbą

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Nebegalioja

Detalės

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON

Pateikimo data : 05-05-2010
Galioja iki : 09-09-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 81 - 09-09-2010

Rašytinis pareiškimas dėl įsidarbinimo apribojimų panaikinimo naujųjų valstybių narių piliečiams

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Nebegalioja

Detalės

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA

Pateikimo data : 19-04-2010
Galioja iki : 09-09-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 81 - 09-09-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

125

  VP/HR - European Union response in view of the situation in Transnistria

24-03-2014 P-003562/2014 Komisija

  VP/HR - Human rights violations resulting from Turkey's so-called Internet reform

14-02-2014 P-001688/2014 Komisija

  The social integration of Romanian immigrants

29-01-2014 E-000907/2014 Komisija

  The first step in reconstructing Social Europe must be job creation for young people

11-07-2013 E-008403/2013 Komisija

  Natural disasters

11-07-2013 E-008402/2013 Komisija

  Measures for combating tax evasion in the European Union

25-04-2013 E-004641/2013 Taryba

  Impact of an ageing population

25-04-2013 E-004640/2013 Komisija

  Tackling unemployment in the EU

19-04-2013 E-004446/2013 Komisija

Veikla per 6-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

37

Moterų teisės Afganistane

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Parama specialiajam Siera Leonės teismui

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.2)

Padėtis Moldavijos Respublikoje (diskusijos)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(15)

Bendra Europos imigracijos politika (trumpas pristatymas)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(24)

Migrantų vaikų švietimas (trumpas pristatymas)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(21)

Transatlantinių santykių padėtis po rinkimų Jungtinėse Amerikos Valstijose (diskusijos)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Bendrieji konsuliniai nurodymai: biometriniai duomenys ir prašymai gauti vizą (diskusijos)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(15)

Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras įsipareigojimas (trumpas pristatymas)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(25)

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

1

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

4

Rašytinis pareiškimas dėl priemonių, kuriomis siekiama sustabdyti ksenofobinio, rasistinio ir diskriminacinio pobūdžio veiksmus prieš rumunus Italijoje

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Nebegalioja

Detalės

Daciana Octavia SÂRBU , Corina CREȚU , Ioan Mircea PAŞCU

Pateikimo data : 23-03-2009
Galioja iki : 07-05-2009
Pasirašiusiųjų skaičius : 30 - 08-05-2009

Rašytinis pareiškimas dėl neteisėto daugelio Rumunijos piliečių turto nusavinimo pradėjus taikyti klaidinamą nuosavybės teisės aktą

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Nebegalioja

Detalės

Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU

Pateikimo data : 12-01-2009
Galioja iki : 14-04-2009
Pasirašiusiųjų skaičius : 21 - 15-04-2009

Rašytinis pareiškimas dėl prekybos moterimis prostitucijos tikslais Europos Sąjungoje

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Nebegalioja

Detalės

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Pateikimo data : 10-03-2008
Galioja iki : 19-06-2008
Pasirašiusiųjų skaičius : 189 - 19-06-2008

Rašytinis pareiškimas dėl būtinybės imtis priemonių siekiant apsaugoti nuo grėsmės istorinį paminklą – Bukarešto (Rumunija) Šv. Juozapo(Sfântul Iosif) katalikų katedrą

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Priimta

Detalės

Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU

Pateikimo data : 21-05-2007
Galioja iki : 27-09-2007
Priimta (data) : 11-10-2007
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P6_TA(2007)0435
Pasirašiusiųjų skaičius : 424 - 27-09-2007

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

14

  Measures to counter the social impact of rising unemployment in the EU

06-04-2009 E-3004/2009 Komisija

  Prolongation of the internal labour market restrictions for Romanians after 1 January 2009

12-01-2009 E-0154/2009 Komisija

  Reduction of development funding in the wake of the financial crisis

24-10-2008 E-5944/2008 Komisija

  Assistance for less-favoured categories who have not paid pension or social security contributions

16-10-2008 E-5796/2008 Komisija

  Commission aid for Romania following the floods this summer

28-08-2008 E-4748/2008 Komisija

  Discrimination by the Italian Government and judicial authorities against the Roma

03-07-2008 P-3955/2008 Komisija

  School violence

22-04-2008 E-2559/2008 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija