Aldo PATRICIELLO : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
Delegacija ryšiams su Indija 

Pavaduojantis narys 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete 

Pastarojo meto veikla 

Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) IT  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) IT  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) IT  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai