Adina-Ioana VĂLEAN : 9-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumunija)

Pirmininkė 

  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Narys 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
  • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Komitetų pirmininkų sueiga

Pavaduojanti narė 

  • 02-07-2019 / 27-11-2019 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto  
- ITRE_AD(2019)639655 -  
-
ITRE 

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla 

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų  
Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos ES veiklos sričiai priklausančiu klausimu. Priimtini pasiūlymai perduodami atsakingam komitetui, kuris priima sprendimą dėl taikytinos procedūros. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Tinkamo elgesio deklaracija