Iuliu WINKLER : Pagrindinis puslapis 

Pirmininko pavaduotojas 

Tarptautinės prekybos komitetas 

Narys 

Delegacija ryšiams su Indija 

Pavaduojantis narys 

Regioninės plėtros komitetas 
Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika 

Pastarojo meto veikla 

Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką (A8-0400/2018 - Yana Toom) RO  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) RO  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (A8-0142/2018 - Claude Rolin) RO  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai