Sirpa PIETIKÄINEN : 6-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 04-04-2008 / 13-07-2009 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

  • 04-04-2008 / 13-07-2009 : Kansallinen Kokoomus (Suomija)

Narys 

  • 04-06-2008 / 08-07-2008 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Žmogaus teisių pakomitetis
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Delegacija ryšiams su Iranu

Pavaduojanti narė 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Tarptautinės prekybos komitetas
  • 08-07-2008 / 13-07-2009 : Konstitucinių reikalų komitetas
  • 08-07-2008 / 13-07-2009 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete

all-activities 

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Dalyvaujančiųjų sąrašas 
Šis dalyvių sąrašas yra ištrauka iš 6-osios Parlamento kadencijos plenarinių posėdžių protokolų. Jame informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir apima Parlamento nario kadenciją Europos Parlamente. Tai neapdoroti duomenys ir į juos nėra įtrauktos korekcijos dėl pateisinamo nedalyvavimo dėl ligos, motinystės ir (arba) tėvystės atostogų, Parlamento delegacijos veiklos, kuriai gautas leidimas ir t. t.

Kontaktai