Alejandro CERCAS
 • Alejandro
  CERCAS
 • Ispanija
 • Gimimo data: 1949 m. gegužės 25 d., Ibahernando (Cáceres)

Frakcijos

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Europos socialistų partijos frakcija - Narys
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialistų frakcija Europos Parlamente - Narys
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Partido Socialista Obrero Español (Ispanija)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista Obrero Español (Ispanija)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista Obrero Español (Ispanija)

Narys

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Socialiniu reikalu ir užimtumo komitetas
 • 05.10.1999 / 07.10.1999 : Nariai iš Europos Parlamento i Jungtine parlamentine Asambleja pagal sutarti tarp Afrikos, Karibu ir Ramiojo vandenyno šaliu ir Europos Sajungos (ACP-ES)
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegacija ryšiams su Izraeliu
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegacija ryšiams su Izraeliu
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija ryšiams su Izraeliu
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Izraeliu
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Kanada
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pavaduojantis narys

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Žemes ukio ir kaimo pletros komitetas
 • 30.01.2002 / 19.07.2004 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 16.09.2009 / 06.10.2009 : Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
 • 16.09.2009 / 06.10.2009 : Delegacija ryšiams su Izraeliu
 • 07.10.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

63

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje (diskusijos)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje (diskusijos) (2)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas (diskusijos)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygos (diskusijos)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(8)

EPS socialinio matmens stiprinimas (diskusijos)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(17)

Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija (diskusijos)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(18)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

2

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygų

EMPL
01-12-2011 EMPL_AD(2011)464974

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių

EMPL
30-04-2010 EMPL_AD(2010)439114

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

14

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES benamystės strategijos

13-01-2014 RC-B7-0008/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES benamystės strategijos

08-01-2014 B7-0010/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES plieno pramonės

10-12-2012 RC-B7-0541/2012

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl krizės plieno sektoriuje

05-12-2012 B7-0542/2012

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

4

Rašytinis pareiškimas Dėl Europos Komisijos negalios direktorato steigimo

16-01-2014 P7_DCL(2014)0007 Nebegalioja

Detalės

Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ

Pateikimo data : 16-01-2014
Galioja iki : 16-04-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 125 - 17-04-2014

Rašytinis pareiškimas dėl bendro Europos dienos šventimo visose valstybėse narėse protokolo sukūrimo

21-10-2013 P7_DCL(2013)0021 Nebegalioja

Detalės

Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER

Pateikimo data : 21-10-2013
Galioja iki : 21-01-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 77 - 23-01-2014

Rašytinis pareiškimas dėl gelbėtojų profesijų pripažinimo rizikingomis profesijomis ir jų Europos statuto sukūrimo

24-03-2010 P7_DCL(2010)0015 Nebegalioja

Detalės

Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS

Pateikimo data : 24-03-2010
Galioja iki : 08-07-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 160 - 08-07-2010

Rašytinis pareiškimas dėl socialinių teisių apsaugos kovojant su ekonomikos krize

19-10-2009 P7_DCL(2009)0056 Nebegalioja

Detalės

Tatjana ŽDANOKA , Jean LAMBERT , Alejandro CERCAS , Elizabeth LYNNE

Pateikimo data : 19-10-2009
Galioja iki : 11-02-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 154 - 11-02-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

32

  Scope of application of the financial transaction tax

19-02-2014 E-001884/2014 Komisija

  Establishment of a system of taxes on financial transactions

05-02-2014 E-001136/2014 Komisija

  Loss of the right to Spanish healthcare assistance following periods spent abroad lasting over 90 days

03-02-2014 E-001050/2014 Komisija

  Social welfare benefits and tax obligations of emigrants in the EU

05-09-2013 E-009921/2013 Komisija

  Sustainability of football in the European Union

05-09-2013 E-009899/2013 Komisija

  Unfair labour practices in internship contracts in the financial services sector

05-09-2013 E-009898/2013 Komisija

  Protecting the health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry

17-07-2013 E-008790/2013 Komisija

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Komisija

  Measures to tackle the economic exile of young Europeans

07-06-2013 E-006624/2013 Komisija

Veikla per 6-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

25

Darbo laiko organizavimas (diskusijos)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(17)

Darbo laiko organizavimo aspektai (A6-0440/2008, Alejandro Cercas) (balsavimas)

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(5.7)

Darbo laiko organizavimo aspektai (diskusijos)

15-12-2008 P6_CRE(2008)12-15(14)

Darbo laiko organizavimo aspektai (diskusijos) (2)

15-12-2008 P6_CRE(2008)12-15(14)

Socialinių teisės aktų, susijusių su kelių transportu, taikymas (trumpas pristatymas)

08-10-2008 P6_CRE(2008)10-08(27)

Socialinis paketas (pirmoji dalis) (diskusijos)

02-09-2008 P6_CRE(2008)09-02(4)

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai (diskusijų tęsinys)

16-06-2008 P6_CRE(2008)06-16(25)

Bendrijos tabako fondas (diskusijos)

19-05-2008 P6_CRE(2008)05-19(24)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl specialiojo Ombudsmeno pranešimo Europos Parlamentui, pateikto po to, kai Europos Komisijai įteiktas rekomendacijos projektas, susijęs su skundu 3453/2005/GG

EMPL
29-05-2008 EMPL_AD(2008)402720

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

3

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl darbuotojų atstovų aplinkos klausimams

08-10-2008 P6_DCL(2008)0088 Nebegalioja

Detalės

Jean LAMBERT , Caroline LUCAS , Alejandro CERCAS , Luigi COCILOVO

Pateikimo data : 08-10-2008
Galioja iki : 22-01-2009
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 23-01-2009

Rašytinis pareiškimas dėl komandiruojamų darbuotojų teisių užtikrinimo Europoje

07-05-2008 P6_DCL(2008)0045 Nebegalioja

Detalės

Yannick VAUGRENARD , Maria MATSOUKA , Bernard POIGNANT , Alejandro CERCAS , Harlem DÉSIR

Pateikimo data : 07-05-2008
Galioja iki : 09-09-2008
Pasirašiusiųjų skaičius : 104 - 10-09-2008

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

5

  Information on the loss of jobs in EU tobacco producing areas

11-11-2008 H-0925/2008 Komisija

  European health card

04-12-2006 E-5464/2006 Komisija

  European health card

04-12-2006 E-5463/2006 Taryba

  Directive on working time

27-11-2006 H-1035/2006 Komisija

Europos avalynės pramonės ateitis

28-10-2005 O-0103/2005 Komisija

Veikla per 5-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

23

  Agriculture

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(14)

  Vote

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(4)

  Order of business

09-02-2004 P5_CRE(2004)02-09(2)

  Organisation of working time

09-02-2004 P5_CRE(2004)02-09(5)

  Alignment of social security rights and the simplification of procedures

04-12-2003 P5_CRE(2003)12-04(2)

  Reform of the CMOs for tobacco, cotton and olive oil

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(5)

  Adequate and sustainable pensions

23-09-2003 P5_CRE(2003)09-23(8)

  Open coordination procedure

04-06-2003 P5_CRE(2003)06-04(8)

  Economic forecasts for spring; guidelines for employment

08-04-2003 P5_CRE(2003)04-08(5)

  Employment strategy and social policy

11-03-2003 P5_CRE(2003)03-11(6)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

  Report on the Commission communication on The Future Evolution of Social Protection from a Long-Term Point of View : Safe and Sustainable Pensions - Committee on Employment and Social Affairs

EMPL
26-04-2001 A5-0147/2001

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

1

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

  Written declaration on the outsourcing (offshoring) of European jobs to Asia, Africa and South America

04-02-2004 P5_DCL(2004)0005 Nebegalioja

Detalės

Claude MORAES , Stephen HUGHES , Imelda Mary READ , Marie-Hélène GILLIG , Alejandro CERCAS

Pateikimo data : 04-02-2004
Galioja iki : 04-05-2004
Pasirašiusiųjų skaičius : 71 - 04-05-2004

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

22

  Protection of the European cultural heritage

22-07-2003 E-2446/2003 Komisija

  Discrimination against Spanish pensioners who were previously employed in Gibraltar

11-12-2002 E-3544/2002 Komisija

  Employment in Spain - preventive measures and job creation rates

28-05-2002 H-0425/2002 Komisija

  Closure of the Fontaneda biscuit factory in Aguilar de Campoo (Palencia, Spain)

08-05-2002 E-1291/2002 Komisija

  Minimum wage within the EU

06-05-2002 E-1257/2002 Komisija

  Minimum wage within the EU

06-05-2002 E-1256/2002 Taryba

  International adoptions in Romania

29-04-2002 E-1225/2002 Taryba

  The Lisbon strategy and full employment

15-04-2002 H-0296/2002 Taryba

  World Assembly on Ageing

21-02-2002 H-0120/2002 Taryba

  Situation of Spanish pensioners who were previously employed in Gibraltar

13-07-2001 E-2033/2001 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)