Geoffrey VAN ORDEN : Pagrindinis puslapis 

Pirmininkas 

Delegacija ryšiams su Indija 

Pirmininko pavaduotojas 

Specialusis komitetas terorizmo klausimais 

Narys 

CPDE  
Delegacijų pirmininkų sueiga 
Užsienio reikalų komitetas 
Saugumo ir gynybos pakomitetis 

Pavaduojantis narys 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete 
Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja 

Pastarojo meto veikla 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Fund EN  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 

Kontaktai