Philip BRADBOURN : 5-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Jungtinė Karalystė)

Narys 

 • 21-07-1999 / 02-02-2000 : Konstituciniu reikalu komitetas
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacija i ES-Slovenijos Jungtini parlamentini komiteta
 • 02-02-2000 / 14-01-2002 : Regionu politikos, transporto ir turizmo komitetas
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regioninės politikos, transporto ir turizmo komitetas
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacija ryšiams su Kanada
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Saugumo jūroje gerinimo Laikinasis komitetas

Pavaduojantis narys 

 • 21-07-1999 / 02-02-2000 : Regionu politikos, transporto ir turizmo komitetas
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacija i ES-Maltos Jungtini parlamentini komiteta
 • 27-01-2000 / 14-01-2002 : Teisiniu reikalu ir vidaus rinkos komitetas
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Laikinasis komitetas dėl „Echelon“ sekimo sistemos
 • 17-01-2002 / 18-11-2003 : Teisės ir vidaus rinkos komitetas
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Biudžeto komitetas
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegacija ES-Maltos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 19-11-2003 / 19-07-2004 : Užsienio reikalų, žmogaus teisių, bendros saugumo ir gynybos politikos komitetas

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.) 
**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas on the seat of the European Parliament in Strasbourg EN  
- P5_DCL(2003)0013 - Nebegalioja  
Jonathan EVANS , John BOWIS , Christopher HEATON-HARRIS , Philip BRADBOURN , Neil PARISH  
Pateikimo data : 18-06-2003
Galioja iki : 18-09-2003
Pasirašiusiųjų skaičius : 91 - 18-09-2003