Philip BRADBOURN : 6-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Jungtinė Karalystė)

Pirmininko pavaduotojas 

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Narys 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 16-09-2004 / 12-10-2004 : Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

Pavaduojantis narys 

 • 22-07-2004 / 16-03-2005 : Regioninės plėtros komitetas
 • 31-08-2004 / 12-06-2005 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija ryšiams su Kanada
 • 18-02-2005 / 13-03-2007 : Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis ir Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacija (SAARC)
 • 17-03-2005 / 14-01-2007 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija ryšiams su Kanada
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys 
Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso  
- LIBE_AD(2008)404571 -  
-
LIBE 
NUOMONĖ dėl Europos oro uostų pajėgumų, našumo ir saugos veiksmų plano  
- LIBE_AD(2007)390613 -  
-
LIBE 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Dalyvaujančiųjų sąrašas 
Šis dalyvių sąrašas yra ištrauka iš 6-osios Parlamento kadencijos plenarinių posėdžių protokolų. Jame informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir apima Parlamento nario kadenciją Europos Parlamente. Tai neapdoroti duomenys ir į juos nėra įtrauktos korekcijos dėl pateisinamo nedalyvavimo dėl ligos, motinystės ir (arba) tėvystės atostogų, Parlamento delegacijos veiklos, kuriai gautas leidimas ir t. t.