Struan STEVENSON
 • Struan
  STEVENSON
 • Jungtinė Karalystė
 • Gimimo data: 1948 m. balandžio 4 d., Ballantrae (Scotland)

Frakcijos

 • 20.07.1999 / 07.03.2002 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Narys
 • 08.03.2002 / 19.07.2004 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Biuro narys
 • 20.07.2004 / 08.03.2005 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Narys
 • 09.03.2005 / 14.02.2007 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Pirmininko pavaduotojas
 • 15.02.2007 / 13.07.2009 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Pirmininko pavaduotojas
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Scottish Conservative and Unionist Party (Jungtinė Karalystė)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Scottish Conservative and Unionist Party (Jungtinė Karalystė)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Conservative Party (Jungtinė Karalystė)

Pirmininkas

 • 23.01.2002 / 19.07.2004 : Žuvininkystės komitetas
 • 30.09.2009 / 30.06.2014 : Delagacija ryšiams su Iraku

Pirmininko pavaduotojas

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Žuvininkystės komitetas
 • 24.01.2012 / 30.06.2014 : Žuvininkystės komitetas

Narys

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Žemes ukio ir kaimo pletros komitetas
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 17.01.2002 / 22.01.2002 : Žuvininkystės komitetas
 • 23.01.2002 / 19.07.2004 : Komitetų pirmininkų sueiga
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Žuvininkystės komitetas
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Žuvininkystės komitetas
 • 31.01.2007 / 11.02.2007 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Žuvininkystės komitetas
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Žuvininkystės komitetas
 • 16.09.2009 / 29.09.2009 : Delagacija ryšiams su Iraku
 • 30.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 19.01.2012 / 23.01.2012 : Žuvininkystės komitetas

Pavaduojantis narys

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Žuvininkystes komitetas
 • 21.07.1999 / 29.09.1999 : Pletros ir bendradarbiavimo komitetas
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 12.02.2007 / 13.07.2009 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 21.07.2009 / 18.01.2012 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

84

Skumbrių žvejyba šiaurės rytų Atlante - Paprastojo vilkešerio išsaugojimas (diskusijos)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(7)

ES prioritetai 25-ojoje JT Žmogaus teisių tarybos sesijoje (diskusijos)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Padėtis Irake (diskusijos)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(14)

Padėtis Irake (diskusijos) (2)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(14)

Padėtis Sirijoje (diskusijos)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(16)

ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Teisių gynėjų ir opozicijos aktyvistų padėtis Kombodžoje ir Laose

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(12.1)

Kova su nusikaltimais laukinei gamtai (diskusijos)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(18)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

6

PRANEŠIMAS dėl naujo postūmio įgyvendinti Europos akvakultūros darnios plėtros strategiją

PECH
10-05-2010 A7-0150/2010

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos

ENVI
24-09-2012 ENVI_AD(2012)491315

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

18

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Irake

25-02-2014 RC-B7-0188/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Irake

19-02-2014 B7-0189/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pastarojo meto smurto atvejų Irake

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

  Motion for a resolution on Iraq: the recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0447/2013

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen

11-03-2013 B7-0150/2013

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių

06-06-2012 B7-0279/2012

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

Rašytinis pareiškimas dėl Ašrafo stovyklos

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Priimta

Detalės

Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON

Pateikimo data : 06-10-2010
Galioja iki : 20-01-2011
Priimta (data) : 25-11-2010
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P7_TA(2010)0452
Pasirašiusiųjų skaičius : 401 - 25-11-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

66

  Access to higher education for non-nationals

02-04-2014 E-004081/2014 Komisija

Nuskurdintojo urano naudojimas kariniais tikslais

27-02-2014 O-000045/2014 Komisija

  VAT rates for accession states

18-02-2014 E-001825/2014 Komisija

  European mountain quality label

23-10-2013 P-012059/2013 Komisija

  Early retirement schemes

03-10-2013 E-011254/2013 Komisija

  European radio navigation plan

18-07-2013 E-008846/2013 Komisija

  Excessive cost of challenging decisions in the UK

10-07-2013 P-008301/2013 Komisija

  Funding into Huntington's disease

27-06-2013 P-007661/2013 Komisija

  Human papilloma virus vaccinations in Japan

27-06-2013 E-007573/2013 Komisija

  Combating invasive alien species

14-05-2013 E-005307/2013 Komisija

Veikla per 6-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

46

Iranas: Roxanos Saberi byla

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.1)

Gyvūnų vežimas (diskusijos)

15-01-2009 P6_CRE(2009)01-15(2)

Padėtis Artimuosiuose Rytuose/Gazos Ruože (diskusijos)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(8)

Derybų dėl klimato paketo ir energetikos padėtis (diskusijų tęsinys)

04-12-2008 P6_CRE(2008)12-04(5)

Menkių išteklių atkūrimas (diskusijos)

20-10-2008 P6_CRE(2008)10-20(18)

Žuvininkystės sektoriaus krizė, kurią lėmė dyzelinio kuro kainų didėjimas (diskusijos)

18-06-2008 P6_CRE(2008)06-18(12)

Balsavimo laikas

21-05-2008 P6_CRE(2008)05-21(5)

Integruota jūrų politika Europos Sąjungai (diskusijos)

20-05-2008 P6_CRE(2008)05-20(7)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ link Europos Sąjungos būsimos jūrų politikos: Europos vandenynų ir jūrų vizija

PECH
22-05-2007 PECH_AD(2007)382588

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, draudžiančio pateikti į Bendrijos rinką ir importuoti į ją bei eksportuoti iš jos kačių ir šunų kailius bei dirbinius, kurių sudėtyje yra tokių kailių

AGRI
09-02-2007 AGRI_AD(2007)384234

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

9

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl humanitarinės padėties Ašrafo stovykloje

23-04-2009 RC-B6-0248/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the humanitarian situation of Camp Ashraf residents

22-04-2009 B6-0248/2009

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  MOTION FOR A RESOLUTION on support for the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0243/2009

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl specialiojo Siera Leonės teismo rėmimo

22-04-2009 RC-B6-0242/2009

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo

25-03-2009 B6-0165/2009

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Irano

21-01-2008 B6-0047/2008

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl augančių pašarų ir maisto produktų kainų

24-10-2007 RC-B6-0400/2007

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl kylančių pašarų ir maisto prekių kainų

22-10-2007 B6-0400/2007

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Irano

12-01-2005 RC-B6-0036/2005

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

3

Rašytinis pareiškimas dėl dėl referendumų dėl Konstitucijos kiekvienoje valstybėje naryje

23-04-2007 P6_DCL(2007)0041 Nebegalioja

Detalės

Geoffrey VAN ORDEN , Struan STEVENSON , Ivo STREJČEK , Syed KAMALL , Nina ŠKOTTOVÁ

Pateikimo data : 23-04-2007
Galioja iki : 06-09-2007
Pasirašiusiųjų skaičius : 63 - 06-09-2007

Rašytinis pareiškimas dėl dėstytojų iš užsienio („lettori“) teisių Italijos universitetuose

12-09-2005 P6_DCL(2005)0046 Nebegalioja

Detalės

Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON

Pateikimo data : 12-09-2005
Galioja iki : 12-12-2005
Pasirašiusiųjų skaičius : 26 - 12-12-2005

Rašytinis pareiškimas dėl vienos Europos Parlamento darbo vietos pasirinkimo

20-04-2005 P6_DCL(2005)0021 Nebegalioja

Detalės

Albert Jan MAAT , Camiel EURLINGS , Niels BUSK , Edith MASTENBROEK , Struan STEVENSON

Pateikimo data : 20-04-2005
Galioja iki : 20-07-2005
Pasirašiusiųjų skaičius : 170 - 20-07-2005

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

30

  Further financial compensation for closure of Kozloduy nuclear power reactors

30-03-2009 P-2415/2009 Komisija

  EU assistance for the reconstruction of Sierra Leone

19-03-2009 E-2181/2009 Komisija

  Recreational and sport anglers under the rules of the CFP

20-02-2009 P-1364/2009 Komisija

  Community guidelines on environmental criteria for wind farm construction

18-11-2008 E-6402/2008 Komisija

  Use of the European Fisheries Fund by fisheries offenders

25-09-2008 E-5376/2008 Komisija

  Threatened change of security guards in Camp Ashraf in northern Iraq

11-09-2008 E-5015/2008 Komisija

  Threatened change of security guards in Camp Ashraf in northern Iraq

11-09-2008 E-5014/2008 Taryba

  Aviation security and third country airports

19-06-2008 H-0495/2008 Komisija

  The implications of land practices for peat bogs

18-06-2008 E-3658/2008 Komisija

Organizacija Hezbollah ir ES uždraustų teroristinių organizacijų sąrašas

18-03-2008 O-0028/2008 Taryba

Veikla per 5-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

64

  Vote

01-04-2004 P5_CRE(2004)04-01(3)

  EC-Denmark/Greenland fisheries agreement

31-03-2004 P5_CRE(2004)03-31(9)

  Recovery of the Northern hake stock

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(8)

  Problems with salmon

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(11)

  Announcement by the President

13-01-2004 P5_CRE(2004)01-13(10)

  Announcement by the President

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(3)

  EC-Côte d'Ivoire fisheries agreement

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(13)

  EU-Mozambique fisheries agreement

03-12-2003 P5_CRE(2003)12-03(12)

  Recovery of cod stocks

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(1)

  Common fisheries policy

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(3)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

9

  Report on the proposal for a Council regulation on conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters extending to the period 1 July 2003 to 30 June 2004 the validity of the Protocol setting fishing opportunities and a financial contribution as provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Côte d'Ivoire on fishing off the coast of Côte d'Ivoire - Committee on Fisheries

PECH
03-12-2003 A5-0459/2003

  Report on the proposal for a Council regulation on the management of the fishing effort relating to certain Community fishing areas and resources and modifying Regulation (EEC) 2847/93 - Committee on Fisheries

PECH
20-05-2003 A5-0165/2003

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

11

  MOTION FOR A RESOLUTION on progress at the Intergovernmental Conference

01-12-2003 B5-0528/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on the socio-economic crisis in the whitefish sector

20-02-2003 B5-0156/2003/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the cod crisis

21-11-2002 B5-0617/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Afghanistan

14-03-2001 RC-B5-0184/2001

  PROPOSITION DE RESOLUTION sur la situation en Afghanistan

12-03-2001 B5-0222/2001

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  MOTION FOR A RESOLUTION on female genital mutilation

28-11-2000 B5-0686/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on ASEM

15-11-2000 RC-B5-0872/2000

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

  Written declaration on a ban on cat and dog fur

22-09-2003 P5_DCL(2003)0017 Priimta

Detalės

Struan STEVENSON , Bob van den BOS , Nelly MAES , Mihail PAPAYANNAKIS , Phillip WHITEHEAD

Pateikimo data : 22-09-2003
Galioja iki : 22-12-2003
Priimta (data) : 18-12-2003
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P5_TA(2003)0605
Pasirašiusiųjų skaičius : 346 - 18-12-2003

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

51

  Illegal fishing in waters around the Azores

11-03-2004 E-0876/2004 Komisija

  Proposed new livestock transport regulations

28-11-2003 E-3523/2003 Komisija

  Beef and live cattle exports to the Lebanon and Egypt

17-02-2003 P-0547/2003 Komisija

  Animal welfare in Greek slaughterhouses

07-02-2003 E-0293/2003 Komisija

  Socio-economic crisis in the white fish sector

28-01-2003 O-0003/2003 Komisija

  Socio-economic crisis in the white fish sector

28-01-2003 O-0002/2003 Taryba

  Prescribed drug abuse

22-01-2003 E-0051/2003 Komisija

  EU aid and intervention for the victims of Chernobyl

20-01-2003 E-0024/2003 Komisija

  EU aid and intervention for the victims of Chernobyl

20-01-2003 E-0023/2003 Taryba

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Parlamento narių dalyvavimo trečiųjų šalių organizuojamose renginiuose deklaracijos