Jacqueline FOSTER
 • Jacqueline
  FOSTER
 • Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
 • Narė
 • Jungtinė Karalystė Conservative Party

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

19

ES dramblio kaulo rinkos uždarymas siekiant kovoti su brakonieriavimu (diskusijos)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(21)

Nuostatos, susijusios su vasaros laiku (diskusijos)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Iškilmingas posėdis – Slovakija

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(9)

Europos aviacijos strategija (diskusijos)

16-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-16(2)

Tarptautiniai aviacijos susitarimai (diskusijos)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(20)

Pašto paslaugų direktyvos taikymas (diskusijos)

14-09-2016 P8_CRE-PROV(2016)09-14(18)

Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas (diskusijos)

07-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-07(14)

Derybų dėl LPS su Australija ir Naująja Zelandija pradžia (diskusijos)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(5)

Tvarus judumas mieste (A8-0319/2015 - Karima Delli)

02-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-02(20.5)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

9

PRANEŠIMAS dėl Europos aviacijos strategijos

TRAN
02-02-2017 A8-0021/2017

PRANEŠIMAS dėl integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimo

TRAN
12-06-2015 A8-0183/2015

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę

TRAN
20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687

NUOMONĖ dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

4

NUOMONĖ dėl bendros įmonės SESAR 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

TRAN
22-02-2018 TRAN_AD(2018)612370

NUOMONĖ dėl 2016 finansinių metų Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) biudžeto įvykdymo patvirtinimo

TRAN
21-02-2018 TRAN_AD(2018)613585

NUOMONĖ dėl Europos kosmoso strategijos

TRAN
02-06-2017 TRAN_AD(2017)601249

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo

TRAN
19-06-2015 TRAN_AD(2015)554829

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

1

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būsimojo aviacijos dokumentų rinkinio

04-11-2015 B8-1150/2015

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

1

  Motion for a resolution on the creation of an animal welfare ‘one-stop shop’

15-12-2014 B8-0374/2014

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl azijinių dramblių išsaugojimo ir gerovės

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Nebegalioja

Detalės

Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK

Pateikimo data : 14-10-2015
Galioja iki : 14-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 87 - 15-01-2016

Rašytinis pareiškimas dėl vieno langelio sistemos gyvūnų gerovės klausimams spręsti sukūrimo

27-05-2015 P8_DCL(2015)0022 Nebegalioja

Detalės

Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ

Pateikimo data : 27-05-2015
Galioja iki : 27-08-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 84 - 26-08-2015

Klausimai raštu

1

  Potential interference in aviation and maritime communications systems

16-01-2018 P-000209/2018 Komisija

Klausimai žodžiu

11

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Ūkinių gyvulių gabenimas į Turkiją

24-06-2016 O-000096/2016 Komisija

ES draudimas naudoti laukinius gyvūnus cirkuose

16-06-2016 O-000090/2016 Komisija

Vokietijos minimalaus darbo užmokesčio įstatymas ir pažeidimo nagrinėjimo procedūra

25-05-2016 O-000083/2016 Komisija

Vokietijos minimalaus darbo užmokesčio įstatymas

24-05-2016 O-000081/2016 Komisija

ES draudimas naudoti laukinius gyvūnus cirkuose

11-02-2016 O-000026/2016 Komisija

ES draudimas naudoti laukinius gyvūnus cirkuose

05-11-2015 O-000138/2015 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

2

 

Nuostatos, susijusios su vasaros laiku (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

08-02-2018

The UK Conservative delegation voted against both resolutions tabled by the TRAN committee and by 38 MEPs. Regarding the TRAN resolution, we take issue with its finding that there is conclusive proof that the biannual clock change has significant negative effects on human health, agriculture and road safety. We do recognise the value of the existing directive in terms of providing a unified approach regarding the precise timing of the biannual clock changes. However, we see no need for a revision of the directive nor do we consider asking the Commission to conduct a comprehensive study on this to be good value for taxpayers’ money. Furthermore, on the grounds of subsidiarity, we see no need for an EU-wide proposal to replace the biannual clock change. Finally, we also note that the UK Government has currently has no plans to make any changes to daylight savings arrangements. Accordingly, Conservative MEPs decided to vote against both resolutions.

 

Europos aviacijos strategija (A8-0021/2017 - Pavel Telička)

16-02-2017

With regret, the UK Conservative delegation voted against this report. We welcomed the Commission’s proposed strategy and the rapporteur’s focus on improving connectivity, boosting competitiveness and keeping a market-driven perspective. We agree that protectionism is not the answer and that comprehensive external aviation agreements are the best way to set a framework for free and fair competition. We also firmly believe that attracting foreign investment is important for the competitiveness of European airlines, and that EU or national legislation should not hamper this.
However, we believe it was wholly unacceptable to grant the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) such wide competence under Rule 54 regarding the social agenda of the Strategy. In particular, we oppose EMPL’s calls for clarification and consistent application of the ‘home base’ criterion for airlines, which we see as an attack on the business model of carriers, and its groundless claims of a significant safety risk to passengers caused by alleged ‘social abuses’ of pilots and crew members and alleged bogus employment contracts. We highlight that European airlines are regulated to the most stringent safety standards and we therefore question the lack of an evidential basis for this report’s conclusions. Consequently, we were obliged to vote against this report.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M113
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11044
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresai

 • Constituency address : Maritime Knowledge Hub
  3 Vanguard Way, Birkenhead
  CH41 9HX Wirral
 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M113
  1047 Brussels