• Carolina   PUNSET  

Carolina PUNSET : Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) - 8-oji Parlamento kadencija 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai