Carolina PUNSET : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 03-02-2016 / 01-07-2019 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

  • 03-02-2016 / 20-10-2018 : Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Ispanija)
  • 20-10-2018 / 01-07-2019 : Independiente (Ispanija)

Narys 

  • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  • 24-02-2016 / 01-07-2019 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pavaduojanti narė 

  • 08-02-2016 / 28-02-2016 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
  • 08-02-2016 / 18-01-2017 : Vystymosi komitetas
  • 08-02-2016 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ Švietimas skaitmeniniame amžiuje: ES politikos formavimo iššūkiai, galimybės ir pamokos  
- ITRE_AD(2018)623921 -  
-
ITRE 
NUOMONĖ Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje: laikas veikti!  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 
NUOMONĖ Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija)  
- ENVI_AD(2017)609648 -  
-
ENVI 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Siauresnės apimties klausimai 
Siauresnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 130a straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla 

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija